Sunday, May 09, 2010

Europas sak är vår!


Europeiska unionen står idag för något mycket positivt. Genom gränsöverskridande arbete kan vi finna lösningar på sådant enskilda stater inte ensamma kan råda över, vi kan med ett gemensamt arbete verka för ett bättre samhälle och göra människors vardag enklare att leva och till detta mycket, mycket mer. Samtidigt som EU idag är en institution som arbetar för framtida lösningar får vi inte glömma bort det förflutna och anledningen till varför en gång det som idag är EU föddes.

Den 9 maj år 1950 deklarerade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman om ett enat Europa för freden! genom samarbete och handel över gränserna skulle freden i regionen Europa upprätthållas - någonting som även idag är av stor betydelse. EU är fortfarande idag ett fredsprojekt, men det har också utvecklats till något mycket mer. Just därför firas idag Europadagen till minne av dess födelse! EU och dessa arbete borde ta mer plats och få mer utrymme i vårt samhälle i och med att vi är en del av Europa.

Idag firade jag Europadagen på restaurang Victoria i Stockholm med tillsammans med Folkpartiet Liberalerna där bland annat vår EU-minister, Birgitta Ohlsson, våra europaparlamentariker, Marit, Olle och Cecilia deltog.

Europas sak är vår och jag är en stolt europé!

No comments: