Tuesday, August 15, 2006

Öka fokus på språkstudier!

För varje dag föds det allt fler människor på vår jord. Men vi står ändå kvar på samma landyta som tidigare. Med ett ständigt växande antal människor i världen krävs det att vi kan kommunicera med varandra. Nyckeln till detta är språket.

De olika språken lär vi oss huvudsakligen i skolan. Redan i sjätte klass börjar man studera moderna språk, som det så vackert heter. Exempelvis tyska, franska och spanska, som är de vanligast förekommande. Man väljer ett språk och fördjupar sig i detta.

I gymnasieskolan får man en chans att påbörja ett nytt språk, ett så kallat nybörjarspråk.
Många elever på gymnasiet, oberoende av om de fortsätter med samma språk som de läst sedan sjätte klass eller om de väljer att påbörja ett nytt, får endast ett år på sig att lära känna språket.

På flertalet gymnasielinjer är språk helt uteslutit från schemat, och numera har regeringen även dragit ned på språktimmarna för det naturvetenskapliga programmet, där endast ett års språkstudier är obligatoriskt. Vill eleverna fortsätta läsa språk får de istället göra det som så kallat ”Individuellt val”. Det samhällsvetenskapliga programmet har däremot två års obligatoriskt språk. Ett av argumenten är att det inte finns något språkintresse hos naturvetarna.

Detta anser jag personligen vara en ren och skär lögn. Jag är själv en av de som valt den naturvetenskapliga linjen, och i min klass är språkintresset väldigt stort, vilket det även är i övriga klasser på skolan.

Jag förstår inte regeringens tänkande när de påstår att det saknas intresse för språkstudier. Jag förstår heller inte att de gör skillnad på det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet. Kommunikation är en vital del inom samtliga yrken, och i dagens allt mer globaliserade samhälle är efterfrågan på språkliga kunskaper minst lika stor som utbudet.

Ett förslag på en tänkbar åtgärd är att låta individen själv få välja i hur stor utsträckning han eller hon vill läsa språk. Man skall inte under några som helst omständigheter hindra någon från att utvecklas. Varken vad gäller yrkeslivet eller den rena sociala kompetensen.