Saturday, October 31, 2009

Miljötinget II


Lördagen är till ända och miljötinget har varit trevligt. Jag har bekantat mig en del med CUF! Intresset från deltagarna var ej så stort då de oftast höll till på någon workshop.

Senare under dagen dök även Matilda upp, äntligen! :D Kvällen avslutades med "galamiddag" i skolmatsalen till tonerna av ett riktigt bra coverband!

Miljöting i Gävle!


MILJÖTINGET

Nu har jag landat i Gävle, en trevlig och gemytlig stad. Fördomar som "I Norrland går det isbjörnar på gatorna" och tystlåtenhet har krossats. Här i Gävle fick jag ett varmt välkomnande av LUF:s distriktsordförande Joakim Härdner.

Just nu befinner jag mig på Polhemskolan där det 19e Miljötinget äger rum. Miljötinget som är ett arrangemang för ungdomar som är miljöintresserade och det anordnas av Gävleborg och Dalarnas län. I år är det alltså Gävle som står värd.

Idag är det bokbord på Åsiktstorget som gäller. Från LUF är det Joakim Härdner, Agnes Hedberg och jag! Imorgon blir det debatt mellan ungdomsförbunden. Från Alliansen är det endast vi och CUF representerade.

Wednesday, October 28, 2009

Vad är det för fel på Västsverige?

Nej inget alls har jag kommit på. Saken är bara den att jag varit där så sällan. Men igår när jag gjorde uppehåll i Borås för att tala hos LUF och sedan när jag anlände till Göteborg kändes allt bara så lugnt. Gästvänliga place helt enkelt!

Som sagt, igår talade jag hos LUF Borås! Det var mitt första Café Liberal någonsin, och det gick helt ok. Ämnet för kvällen var infrastruktur med fokus på höghastighetståg. Frågor som kom upp - Vad får infrastrukturen kosta? & Är vi för sent ute med satsning på höghastighetståg?

Kvällen avrundades med lite allmänt snack om bland annat monarki och energi!

Trevligt värre!

Monday, August 10, 2009

Kongresstal Nässjö 7 augusti 2009

Kära medlemmar av liberala ungdomsförbundet

Jag ska börja med att göra ett erkännande … i slutet av år 2004 värvades jag som medlem av SSU. Jag var under ett halvår väldigt engagerad och gick på alla aktiviteter man kunde tänka sig, till dess att jag fann känslan av att någonting absolut inte stämde. Den dagen ställde jag alla de politiska partierna mot varandra och fann liberalismens brinnande låga.

Det var kanske inte märkligt att jag till en början valde SSU då jag är uppvuxen i bruksamhället Bromölla där min släkt är djupt rotad i arbetarklassens traditioner. Mitt medlemskap i SSU var en självklarhet som med mognad och insikt byttes mot det i LUF.

Nu står jag här, ett antal år senare, mitt i en levande organisation full av kunskap och erfarenheter men tyvärr med en allt för homogen grupp. Min önskan är att vårt förbund ska hjälpa människor att komma ut som liberaler, oavsett bakgrund, etnicitet eller sexuell läggning. Med mångfald och öppenhet hoppas jag att liberala ungdomsförbundet kan bli det förbund vi förtjänar att vara – en vass, stark och bred opinionsbildare med högt i tak!

-----

Kan ni liksom jag, höra ekon från den gröna vågen där vänstern då precis som nu vill äga de gröna idéerna och påstå sig ha de enda rätta lösningarna på våra miljöproblem – dessvärre existerar dessa ekon fortfarande likt ett spöke som aldrig finner ro.

Barsebäck stängdes och vi blev lovade både guld och gröna skogar – istället fick vi dansk kolkraft och rysk gas. Ett agerande likt detta är allt vad en liberal miljöpolitik inte står för. Hållbar utveckling samt ekonomisk tillväxt bör vara två starka nyckelord i en konkret miljöpolitik. Vi liberaler ska ta den gröna industrin hand i hand och gå mot framtiden.

Vi liberaler, som inte tror att lösningen ligger i att blicka bakåt, sänka vår levnadsstandard, sluta handla med varandra och stoppa utvecklingen, - vi får inte begå misstaget att passivt observera när miljöpartister och röda grupper tar patent på frågorna.

Med ert förtroende önskar jag bidra till ett mer öppet, bredare och grönare förbund som aldrig låter sig tystas då stormen är som värst!

Tillsammans stärker vi detta förbund! Tack för att ni har lyssnat.

Thursday, April 30, 2009

Något på tok?!

I dagens samhälle blir man straffad då man gjort någonting bra, medan de som begått dåligheter hyllas! Finn två fel!

Monday, April 27, 2009

Ett stycke Christoffer Jönsson i förbundsstyrelsen

Ett grönare ungdomsförbund, men med en stark liberal prägel, är av ytterst stor vikt om vi i ska kunna hävda oss i den politiska debatten, och framför allt om vi ska förbli trovärdiga. En stark miljöprofil behövs för att kunna konkurrera om kommande medlemmar. Att liberala ungdoms¬förbundet länge varit svagt i miljöfrågor är ett faktum, därför behövs en förändring där vi tar fighten och bevisar att vi är det bästa ungdomsförbundet som tar miljö- och klimatfrågorna på största allvar och visar på att den är förenlig med en god ekonomisk tillväxt men även visar kritik när miljödebatten går över styr.

Det jag vill åstadkomma i förbundsstyrelsen är att lyfta miljö- och klimatdebatten till nya nivåer där vi inte bara diskuterar koldioxidutsläpp, utan även andra miljöfrågor som ofta glöms bort, samt att göra miljöfrågan mer modern och attraktiv. Jag vill också inleda en brinnande diskussion med både medlemmar i liberala ungdomsförbundet men även i andra ungdomsförbund och organisationer om hur vi löser världens miljöproblem. Ensam är stark brukar det heta, men i detta fallen krävs samarbete över gränserna. För att kunna vara stark i dessa debatter måste liberala ungdomsförbundet veta i vilken riktning vi ska gå, därför vill jag vara med och utforma en stark liberal miljöpolitik.

Ett mer attraktivt ungdomsförbund. Utan delaktiga medlemmar är vi inget levande förbund. Det är viktigt att fånga upp medlemmen och låta den bli en del av förbundet. Det ska vara roligt att engagera sig i politik. Men framför allt måste vi göra det mer attraktiv att vilja gå med i liberala ungdomsförbundet, annars kommer de flesta att välja andra alternativ. Medlemsantalet växer, vilket är väldigt positivt, men för att växa ännu mer måste vi släppa tanken på att vi är ”det lilla förbundet”. Vi måste tänka stort och visa att vi är ett förbund av kunskap, glädje och gemenskap, först då blir vi vinnare!

Jag kommer att arbeta för att liberala ungdomsförbundet utvecklas och blir ett levande och starkt förbund med flera utbildningar och gemensamma aktiviteter som gör det roligt att vara en del av oss. Jag vill också arbeta för ett ökat ansvar från förbundets sida när det gäller medlemsvärvningen genom att vara till hands då distrikten behöver hjälp.

Ett bredare och öppnare ungdomsförbund. Den politik som präglat förbundets dagordning de senaste åren har varit vass och bra, förbundet har uppmärksammats i debatter, på TV och i allmän press. Däremot har tyvärr endast ett fåtal, dock viktiga, frågor prioriterats. För att växa och locka fler medlemmar krävs det att vi breddar oss och klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt, någonting jag har saknat. Problemet ligger absolut inte i avsaknad kunskap eller slapphet från förbundsstyrelsens ledamöter, utan problemet ligger nog i att vi inte är så bra på att göra någonting av det vi kommer fram till eller producerar.

För att öppna upp och bredda förbundet tror jag det är viktigt att medlemmarna åter igen måste få vara med i olika processer redan från början. Till exempel då en ny förbundskampanj ska bli till måste man låta medlemmarna få vara med och ha insyn och möjlighet att påverka arbetet från början så att man kan komma med kritik och beröm medan det fortfarande går att förändra. Det är meningen att vi ska bygga denna organisation tillsammans och inte att en liten grupp bestämmer vad resten av förbundet ska göra. Öppenhet bör vara ett starkt nyckelord i vår verksamhet.

Dessutom måste vi bli bättre på att ta tillvara all den kunskap som vi medlemmar sitter på. Jag är öppen för att tillsätta fler nämnder/utskott och på ett starkare mandat. Detta för att medlemmar med hög kompetens inom sakfrågor ska kunna känna att de kan påverka vår politik under den löpande verksamheten utan att sitta i förbundsstyrelsen. Detta ger också en möjlighet till att fler viktiga politiska områden prioriteras och att politiken får en starkare förankring i förbundet.

Med detta vill jag säga att jag är beredd att jobba för att utveckla förbundet åt alla positiva tänkbara håll. Jag ser mig som en organisatör som anser att ”det lilla extra” gör stor skillnad, och jag piffar gärna en extra gång innan jag är nöjd. Därför är jag även intresserad av en plats i förbundets verkställande utskott.

Ett stycke realtidsfakta. För er som inte känner mig så väl vill jag nu ge er chansen till en översikt över min nutid. Jag är 19 år och bor i Solna stad, Stockholms län. Vid Stockholms universitet studerar jag statsvetenskap som så många andra liberaler gjort. Till hösten är planen att påbörja en treårig utbildning i statsvetenskap och nationalekonomi. Jag jobbar extra som servitör i Stockolms stadshus och har två gånger serverat på Nobelmiddagen.

Ett stycke bakgrundsfakta. För er som inte vet så kommer jag från den lilla arbetarkommunen Bromölla i Skåne. Min politiska bana i liberala ungdomsförbundet startade i oktober 2005 där jag snabbt blev en del av klubben i Kristianstad. Där blev jag drygt ett halvår senare klubbordförande. Sedan januari 2007 har jag varit ledamot i förbundets miljönämnd, vilken jag numera är ordförande i. Jag är väldigt tacksam och glad för det förtroendet.

Jag ber nu om ert förtroende till att få möjlighet att tillsammans med er utveckla detta förbund till oanade höjder.

Har ni frågor är ni välkomna att maila mig på christoffer.a.jonsson@liberal.se eller ringa mig på 0768-963275

Hoppas att vi ses snart, om inte så ses vi i Nässjö!

Christoffer Jönsson

Tuesday, April 14, 2009

Ordning och reda!

I dagens utspel från folkpartiet presenterar skolminister Jan Björklund förslaget att det ska bli tillåtet att stänga av stökiga elever även i grundskolan, något som länge varit förbjudet. Förslaget välkomnas av lärarförbundet och dissas av oppositionen, givetvis. När man läser oppositionens motsättning så märker man att de inte läst på tillräckligt noga, än en gång...

Förslaget säger inte att man ska få stänga av vem som helst när som helst och inte under hur lång tid som helst. Det ska vara tillåtet att inom en kortare tid få stänga av en elev som utgör ett hot mot studieron i skolan samt andra individer. Samtidigt ska en "skyndsam utredning" ske och där ska man komma fram till vilka åtgärder som krävs för att åtgärda problem som uppstått.

Jag kan dock hålla med om att det inte bör vara tillåtet att stänga av vem som helst. Det är inte rimligt att stänga av en elev i tidig ålder för att de har det svårt hemma, precis som Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, uttalar sig om.

Jag välkomnar förslaget men vill se att det sker en större fokusering på problemet som ligger bakom å inte bara att "sopa problemet under mattan"

Friday, March 27, 2009

Därför släcker inte jag!På lördag den 28 mars uppmanas man att släcka ned alla lampor under en timme för klimatets skull i en aktion som fått namnet earth hour. Flera företag, organisation och privatpersoner kommer att följa denna uppmaning, men inte jag!

Att släcka ned alla lampor i en timme och sedan tro att det ska leda till att vi löser världens miljö- och klimatproblem är befängt. Det kommer snarare leda till att man i efterhand påstår sig ha bidragit med sitt strå till stacken för att bekämpa världens klimatproblem. Klimatkrisen är ett allt större problem som vi kan lösa genom aktiv handling och inte genom att, ja just det, inte göra någonting alls. För vad leder earth hour till mer än att det blir väldigt mörk i en timmes tid? Ja, svaret på det är faktiskt att det inte leder till någonting.

En liberal miljöpolitik uppmanar inte till att vi ska återgå till ett stenålderssamhälle där vi använder allt mindre energi. En liberal miljöpolitik ser problemet tidigt och uppmanar därför inte till att spara på energin då det inte finns något värde i just det så länge man kan utvinna och tillhandahålla en ren och hållbar energi. Problemet ligger därmed inte i just användningen av energi, utan i hur den utvinns.

De som tror att de gjort en god gärning för miljön efter att släcka ned bör tänka om. Då vi alla redan är medvetna om hur illa det är ställt med världens klimat behöver vi inte visa det för varandra genom en mörk protest. Gör någonting vettigt istället som faktiskt gör skillnad, lägg hellre den timmen på att byta till klimatsmarta glödlampor. Jag kommer inte att släcka på lördag!

Saturday, February 28, 2009

Våga skicka Ernman!

Grattis Malena!

Det ska bli mycket roligt att få se Malena Ernman uppträda i globen under melodifestivalfinalen. Hon gjorde ett strålande framträdande i dagens deltävling i Malmö. Jag hoppas att svenska folket för en gång skull vågar skicka något nytt och lite udda till eurovision song contest! Dets finns många starka i årets tävling och La Voix med Malena Ernman är en av dom!

Thursday, February 05, 2009

Glädjande besked

Dagens besked från Alliansen är mycket välkommet.

Från och med nu är det tillåtet att bygga nya kärnkraftverk i Sverige, vilket är väldigt positiv. Läget vi har idag är att vi inte, hur mycket vi än önskar, hinner ersätta dagens reaktorer med någonting annat än just nya reaktorer. Detta är till stor del Sossarna fel, som inte haft några seriösa ambitioner med Sveriges energipolitik ever! Meningen är nu att man ska kunna ersätta dagens reaktorer för att inte göra om samma misstag igen. Vi måste därför från och med nu arbeta med att bygga ut de förnyelsebara alternativen också, så att vi inte hamnar i samma sist en gång till.

Utöver beskedet om kärnkraften presenteras också en stor satsning på vindkraft, vilket jag gör tummen upp för. Dessutom meddelar regeringen att Sveriges bilflotta ska vara helt oberoende av fossila bränslen till år 2030.

Inte trodde jag i början av denna veckan att vi skulle komma till en avgörelse så här snabbt, el på grund av uppgörelsen om att INTE behandla frågan om kärnkraft under denna mandatperioden. För mig gör det absolut ingenting att de "bröt" detta löfte. Jag välkomnar förslaget med öppna armar! Inte har något land i världen haft sådana här ambitiösa mål angående klimat, miljö och energi!

Inget besked från C

Under onsdagseftermiddagen sammankallades Centerpartiets riksdagsgrupp till ett möte på näringsdepartementet för att diskutera partiets ställningstagande i den pågående kärnkraftsdebatten. Efter fyra timmar bakom stängda dörrar kom beskedet att centerns ministrar har mandat att diskutera frågan med Alliansen!

Ja, och? Skulle de inte ha det sen innan eller?

Själv hade jag hoppats på ett glädjebesked - att de följer Fp, Kd och M. Tyvärr kom det beskedet inte under onsdagskvällen, men jag tror inte det är lång tid kvar. Centerpartiet har nog inte så mycket att sätta emot. Om de tillåter Alliansen att ersätta dagens befintliga reaktorer så kommer Centern att få igenom en enorm satsning på förnyelsebar energi, vilket jag bara ser som +++!! Tummen upp, helt klart. En bra deal ;)

Uttrycker Stort satsat, hälften vunnit kommer då att skrivas om till Stort satsat, dubbelt vunnet ;)

Saken är helt klart den, att i dagsläget kommer vi inte kunna ersätta dagens kärnkraftsreaktorer med annat än just kärnkraft på grund av att dte är så effektivt. På gott och ont, helt klart. Som någon sa, vi älskar inte kärnkraft, (eller jo, det gör vi nog lite)men vi behöver den.

Sedan när vi ersatt dagens reaktorer måste vi arbeta stenhårt på att få till en hållbar energiproduktion så att vi inte hamnar i samma sits igen. Anledningen att vi är i denna sists idag kan till stor del skyllas på socialdemokraterna. Hade de bara varit lite mer handlingskraftiga och i alla fall försökt att ersätta dagens kärnkraftverk direkt efter folkomröstningen år 1980 så hade vi kanske inte behövd denna kärnkraftsdebatt idag.

Klyv en atom, rädda ett träd!

Wednesday, February 04, 2009

Pressmeddelande från LUF

Pressmeddelande, Liberala ungdomsförbundet

03-02-2009


Dags att göra upp om kärnkraften!

Under föregående vecka presenterade Kristdemokraterna sitt nya energipaket där huvudnyheten var att de ändrar ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. De vill nu, precis som Folkpartiet, se en utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Detta tycker Liberala ungdomsförbundet är ett steg i rätt riktning.

- Det är glädjande att Kristdemokraterna tagit sitt förnuft till fånga och anslutit sig till den skara i Alliansen som förespråkar en utbyggnad av kärnkraften i Sverige och som medger att en utbyggnad inom snar framtid är absolut nödvändig för att klara av framtidens energiförsörjning samt för att minska utsläppet av växthusgaser. Nu är det alltså bara Centerpartiet som vi väntar på, en väntan som vi inte kan låta dröja allt för länge, säger Christoffer Jönsson, miljönämndsordförande Liberala ungdomsförbundet.

- Det är dags för Alliansen att verkligen göra upp om Sveriges energipolitik och det är snabbt! Innan nästa mandatperiod måste en överenskommelse vara nådd så att ett beslut kan fattas senast i början av nästa mandatperiod, annars är vi sent ute. Om detta inte sker är risken den att vi inte kommer att kunna ersätta dagens kärnkraftverk på ett smidigt sätt och istället får vi importera energi från våra grannländer, baserad på kol och olja. Skulle dessutom oppositionen mot all förmodan vinna valet år 2010 så är vi ännu längre ifrån en uppgörelse angående kärnkraftens utbyggnad och säkrandet av Sveriges framtida energiförsörjning, säger Christoffer Jönsson.