Wednesday, September 05, 2007

Rör inte vår havsbotten!

Debatten angående den ryska gasledningen som skall transportera naturgas från Ryssland till Tyskland genom Östersjön har varit svag i Sverige sedan den för ca ett år sedan presenterades av Ryssland och Tyskland. EU ställde sig då positiv till den och står fortfarande fast vid sitt beslut. I Sverige har reaktionerna som sagt varit sega, men folket börjar nu sakta vakna till liv och förstår nog vad det hela handlar om.

Tanken är att byggandet av den 120 mil långa gasledningen skall starta sommaren 2008. 48 av de 120 mil kommer enligt planen att gå genom svenskt vatten, och kommer då att passera tätt inpå Gottlands kust, där ett 70 meter högt kompressortorn kommer uppföras.

Naturgasen är ett fossilt bränsle med samma grundläggande miljöproblem som kol och olja. Många menar på att naturgas är någonting bra eftersom den endast påverkar klimatet hälften så mycket som olja och kol gör då man utvinner samma mängd energi. För att minska den globala uppvärmningen menar jag på att vi inte får lov att nöja oss med det näst bästa, och i detta fall är naturgas inte ens det näst bästa. Vi har många fler och mer miljövänliga energikällor som vi måste satsa på och använda i första hand, så som vind, sol, vatten och kärnkraft.

Dessutom vinner Sverige ingenting på att stödja detta projekt. Östersjön är ett mycket känsligt hav där vi sakta men säkert måste bygga upp en stabil havsmiljö. Genom att stödja den Rysk-Tyska gasledningen uppkommer risken om gasläckage genom att t.ex. fartyg kan ramma ledningen där den är som sårbarast, utanför Gottland. Säger Sverige ja till gasledningen innebär det automatiskt att ryssarna får mer kontroll över Östersjön och vi tillåter dem även att komma närmare den svenska kusten anser jag.

Gasledningen som ska kosta upp emot 60 miljarder svenska kronor kommer vara en mycket dålig investering påstår finansrådgivaren Booz Allen Hamilton som säger i en rapport utkommen i maj 2007 att ”Gasbehovet i Västeuropa kan genom olika energisparprojekt bli upp till 37 procent lägre år 2030 än vad man kalkylerade när det rysk-tyska gasledningsbolaget Nord Stream gjorde upp planerna för gasledningen i Östersjön”

För miljön, havsbotten och den fria rörlighetens skull måste Sverige göra allt som står i sin makt för att stoppa gasledningen och det gör vi inte genom att säga ja till ökad handel med fossilgas genom östersjön. Jag yrkar avslag!

Thursday, March 15, 2007

Geotermisk energi, jordens energi!


Den så kallade geotermiska energin är värme som kommer från jordens inre och lagras i berggrunden, den finns alltså rakt under våra fötter! Runt om i världen, främst i Europa, genomförs olika projekt för att ta tillvara på den geotermiska energin och därmed använda den till uppvärmning och elektricitet. Även i Sverige, Mora, kommer ett projekt att genomföras då finansieringen är klar. Den energi man kommer att utvinna ur det varma vattnet som flödar i berggrunden under Mora kommer att kunna förse hela Mora med elektricitet och uppvärmning. Vissa platser är mer lämpade än andra till att utvinna geotermisk energi. Mora i detta fall är en unik plats, det finns nämligen en djup sprick i bergrunden och det innebär att man inte behöver borra så värst långt för att nå det varma vattnet.

Troligtvis är jordens inre en del av framtidens energikällor. Liksom solen tror jag att jordens inre kan tillföra oändligt med energi. Varför inte ta vara på den naturliga energin som redan finns istället för att skapa smutsig energi som förpestar vår miljö. Jag ställer mig mycket positiv till projekt som dessa! Det behövs större satsningar på miljö- och energiforskning för att finna fler miljövänliga energikällor så att vi kan garantera en trygg och miljövänlig framtid för våra nästkommande generationer. Oftast är det ekonomin som sätter käppar i hjulen. Själv anser jag att staten bör visa större intresse än vad de redan gör och därmed skjuta till mer pengar åt energi-, miljö- och klimatforskningen.

Vi alla behövs, inte bara staten, för att sakta kunna vända den negativa trend som pågått sedan industrialiseringens genombrott. Det är vår miljö och vårt klimat som vi tillsammans måste värna om i vår globala värld. Det är dags att arbeta tillsammans, för utan en stabil miljö och ett friskt klimat kan ingen människa existera!

Wednesday, February 07, 2007

Vakna!


Kära världsmedborgare, det är dags att vakna och kliva ut i den riktiga världen!
Om ni inte redan visste det så vill jag upplysa er om att världens klimat är under förändring, allvarlig förändring. Det är i allra högsta grad dags att göra något åt det!
Men vad kan du och jag göra som enskilda individer? Inte så värst mycket, men tillsammans kan vi bromsa denna negativa utveckling.

Vi lever i en värld där behovet av energi ökar för varje dag som går och därför är det oerhört viktigt att vi utvinner miljövänlig energi. Idag utvinns ungefär hälften av världens energi av fossila bränslen som kol, olja och andra ämnen som tär på vår miljö.

Sverige är redan idag ledande inom miljövänlig energi, men vi har en bit kvar. Det finns saker att förbättra och givetvis massor av förnybara energikällor att upptäcka! Men för att göra dessa förbättringar och upptäckter krävs en större satsning på den svenska energiforskningen! Jag skulle bli mycket lycklig den dagen ett nobelpris delas ut till ett svenskt forskningsteam som löst världens energiproblem. Vi skall vara en förebild inom miljövänlig energi för Europa och resten av världen!

Idag produceras mestadels den Svenska energin i Kärn- och vattenkraftverk, utöver dessa finns andra mindre effektivare energikällor. Kärnkraftverk är det mest effektiva kraftverket och positivt är att inga giftiga gaser släpps ut. Nackdelar är att säkerheten vid uranbrytning är usel, och vi i Sverige kan inte kontrollera den eftersom den sker på andra sidan jordklotet. Därför bör uran brytas i Sverige där vi själva kan kontrollera och garantera en bättre säkerhet. Nackdelen med vattenkraftverk är att de förstör vår vackra natur. Dammarna orsakar översvämningar och djurlivet tar skada, dessutom har vi inte allt för många större vattendrag där vattenkraftverk kan byggas.

Enligt mig bör Sverige:
- Riva upp lagen om avveckling av kärnkraft
- Bygga ut kärnkraften, det lär ta tid innan effektivare energikällor upptäcks.
- Satsa mer på forskning, mer pengar från regeringen.
- Flytta uranbrytningen till Sverige
- Exportera el istället för att importera, och därigenom bojkotta energi som utvinns av fossila bränslen.