Wednesday, September 05, 2007

Rör inte vår havsbotten!

Debatten angående den ryska gasledningen som skall transportera naturgas från Ryssland till Tyskland genom Östersjön har varit svag i Sverige sedan den för ca ett år sedan presenterades av Ryssland och Tyskland. EU ställde sig då positiv till den och står fortfarande fast vid sitt beslut. I Sverige har reaktionerna som sagt varit sega, men folket börjar nu sakta vakna till liv och förstår nog vad det hela handlar om.

Tanken är att byggandet av den 120 mil långa gasledningen skall starta sommaren 2008. 48 av de 120 mil kommer enligt planen att gå genom svenskt vatten, och kommer då att passera tätt inpå Gottlands kust, där ett 70 meter högt kompressortorn kommer uppföras.

Naturgasen är ett fossilt bränsle med samma grundläggande miljöproblem som kol och olja. Många menar på att naturgas är någonting bra eftersom den endast påverkar klimatet hälften så mycket som olja och kol gör då man utvinner samma mängd energi. För att minska den globala uppvärmningen menar jag på att vi inte får lov att nöja oss med det näst bästa, och i detta fall är naturgas inte ens det näst bästa. Vi har många fler och mer miljövänliga energikällor som vi måste satsa på och använda i första hand, så som vind, sol, vatten och kärnkraft.

Dessutom vinner Sverige ingenting på att stödja detta projekt. Östersjön är ett mycket känsligt hav där vi sakta men säkert måste bygga upp en stabil havsmiljö. Genom att stödja den Rysk-Tyska gasledningen uppkommer risken om gasläckage genom att t.ex. fartyg kan ramma ledningen där den är som sårbarast, utanför Gottland. Säger Sverige ja till gasledningen innebär det automatiskt att ryssarna får mer kontroll över Östersjön och vi tillåter dem även att komma närmare den svenska kusten anser jag.

Gasledningen som ska kosta upp emot 60 miljarder svenska kronor kommer vara en mycket dålig investering påstår finansrådgivaren Booz Allen Hamilton som säger i en rapport utkommen i maj 2007 att ”Gasbehovet i Västeuropa kan genom olika energisparprojekt bli upp till 37 procent lägre år 2030 än vad man kalkylerade när det rysk-tyska gasledningsbolaget Nord Stream gjorde upp planerna för gasledningen i Östersjön”

För miljön, havsbotten och den fria rörlighetens skull måste Sverige göra allt som står i sin makt för att stoppa gasledningen och det gör vi inte genom att säga ja till ökad handel med fossilgas genom östersjön. Jag yrkar avslag!