Sunday, December 03, 2006

Frida J Metso, ny ordförande!


Hejsan!

Igår den 2/12 2006 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm valde kongressen med stor majoritet den 22-åriga göteborgstjejen Frida Johansson Metso till ny förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF).

Valet stod mellan de två kandidaterna Frida J Metso och Kira Repka.
Jag lade min röst på Frida givetvis! Den socialliberala tjejen som vill och kommer att kämpa för de svaga i vårt samhälle.

Här följer rösterna:
Frida Johansson Metso 69 röster
Kira Repka 22 röster
Blank 3 röster

Det är exakt på dagen ett år sedan jag för första gången mötte Frida. Det var på en baskurs i liberalism i Stockholm. Redan den gången blev jag trollbunden av hennes tal. Frida är en oerhört duktig och kompetent tjej. Hon kommer fixa detta galant!

Jag är glad att kongressen valde Frida. Men, jag tror också att Kira hade kunnat göra ett fint jobb som förbundsorförande.

Jag vill önska den nya förbundsstyrelsen all lycka och välgång!

Tuesday, August 15, 2006

Öka fokus på språkstudier!

För varje dag föds det allt fler människor på vår jord. Men vi står ändå kvar på samma landyta som tidigare. Med ett ständigt växande antal människor i världen krävs det att vi kan kommunicera med varandra. Nyckeln till detta är språket.

De olika språken lär vi oss huvudsakligen i skolan. Redan i sjätte klass börjar man studera moderna språk, som det så vackert heter. Exempelvis tyska, franska och spanska, som är de vanligast förekommande. Man väljer ett språk och fördjupar sig i detta.

I gymnasieskolan får man en chans att påbörja ett nytt språk, ett så kallat nybörjarspråk.
Många elever på gymnasiet, oberoende av om de fortsätter med samma språk som de läst sedan sjätte klass eller om de väljer att påbörja ett nytt, får endast ett år på sig att lära känna språket.

På flertalet gymnasielinjer är språk helt uteslutit från schemat, och numera har regeringen även dragit ned på språktimmarna för det naturvetenskapliga programmet, där endast ett års språkstudier är obligatoriskt. Vill eleverna fortsätta läsa språk får de istället göra det som så kallat ”Individuellt val”. Det samhällsvetenskapliga programmet har däremot två års obligatoriskt språk. Ett av argumenten är att det inte finns något språkintresse hos naturvetarna.

Detta anser jag personligen vara en ren och skär lögn. Jag är själv en av de som valt den naturvetenskapliga linjen, och i min klass är språkintresset väldigt stort, vilket det även är i övriga klasser på skolan.

Jag förstår inte regeringens tänkande när de påstår att det saknas intresse för språkstudier. Jag förstår heller inte att de gör skillnad på det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet. Kommunikation är en vital del inom samtliga yrken, och i dagens allt mer globaliserade samhälle är efterfrågan på språkliga kunskaper minst lika stor som utbudet.

Ett förslag på en tänkbar åtgärd är att låta individen själv få välja i hur stor utsträckning han eller hon vill läsa språk. Man skall inte under några som helst omständigheter hindra någon från att utvecklas. Varken vad gäller yrkeslivet eller den rena sociala kompetensen.

Wednesday, June 07, 2006

Hejsan. Det vat ett tag sedan sist! Men nu skriver jag igen.

Igår var det Sveriges Nationeldag. Vår blå-gula fana hissades i hela vårt land och från många ljöd de vackra tonerna från "Du gamla du fria".Denna dagen tillbringade jag med mina vackra Lufare från Kristianstad. Vi satt i parken och umgicks med människor. Tillsammans med alla andra i parken sjöng vi våran nationalsång. Så vackert. Man blir så rörd när man tänker efter. Denna dagen känner man sig extra svenska tycker jag.

Men man ska väl också känna sig stolt över sitt land, stolt över att vara svensk? Till viss del gjorde jag det, men absolut inte till 100%.
Man kan inte vara stold över ett land där inte alla lär sig räkna, läsa och skriva. Det går inte vara stolt över ett land som tar en tredjedel i skatt från befolkningen, och vad får de tillbaka? Oftast inte mycket! Kan man vara stolt då man bor i ett land som inte ger människorna samma möjligheter i samhället? Svaret är enkelt, svaret är nej!
Nästa år vill jag känna mig stolt över det Sverige jag lever i! Inte bara nästa år, utan i all framtid!

I höst är det riksdagsval. Då hoppas jag att vi får en borgerlig regering. Det ska jag kämpa för! Alla ska känna sig välkommna i Sverige. Vi måste ta vara på individens egenskaper, inte kaste bort dem! Se inte problemen, se möjligheterna! I höst smäller det!

Wednesday, April 26, 2006

20 år senare!

Idag den 26 april 2006 är det 20 år sedan härdsmältan i Tjernobyl inträffade. Då Sovjet, nu Ukraina.En fruktansvärd olyka där flera ton radioaktiva ämnen spreds ut över världen. Ingen vet hur många som drabbades. Såhär går det när man inte är försiktig.

Idag är kärnkraften mer utvecklad. En mycket bra energikälla. Jag är därför för att utvinna energi från kärnkraft. Säkerheten har skäpts till hundra efter denna olyckan. Idag finns ingen energikälla som kan mäta sig med kärnkraft. 40 - 50 % av all energi i Sverige utvinns i kärnkraft. Jag är inte för nedläggning av dem. Men viss atycker att vi ska lägga ner dem och då istället köpa smuttsig energiifrån våra granländer Danmark och Polen. Energi som framställs utav kol och olja! Det är ju skandal. Hur mycket föroreningar blir det inte av det? Varför ska vi hålla på och stänga ner våra kärnkraftverk som kostat så mycket att bygga. Varför inte använda dem full ut, tills de inte längre är dugliga? Jag förstår det inte. Vi förlorar på att stänga ner dem!

Den dagen någon kommer på ett effektivare sätt att utvinna energi på, först då kan jag tänka mig att stänga och lägga ner våra kärnkraftverk.

En viktig fråga är också var vi ska göra av restavfallet? Varför skjuta det framför sig? Ta tag i problemen, lämna inte över dem på era barn. Ska de gå och städa efter er. Det är inte rätt. Men frågan är fortfarande var vi ska göra av med restavfallet!

Men stäng inte fler reaktorer tack!


Friday, April 21, 2006

Congratulations!


Idag den 21 april fyller Queen Elizabeth Alexandra Mary 80 år. Inte bara Englands drottning, utan också hattarnas drottning, vill jag påstå. Att tala om drottningen får mig osökt att tänka på monarki. Speciellt Sveriges monarki. Ska vi behålla den eller inte? Rojalist som jag är anser jag att vi bör bevara kungahuset! Jag är medveten om de höga kostnaderna som kungahuset kostar varje år. Men, kungafamiljen är en symbol för Sverige. Kungen, sålika våran statschef representerar vårat land. Skall vi då avskaffa monarkin? Vem ska då representera Sverige och vara vår "symbol". Den som i så fall skall göra dett ska ha betalt, det kommer också att kosta pengar. Men visst, det kommer kanske inte kosta lika mycket pengar. Absolut inte! Men vi måste bevara denna "kultur"!

Wednesday, April 19, 2006

Gör dom det för att förändra, eller för pengarna?


Idag läste jag en artikel ur Svenska Dagbladet, visserligen var den från gårdagen. Men den handlade om att allt fler riksdagsledamöter sitter inte där för att förändra samhället, utan just för pengarna. Jag vill ställa frågan har våra riksdagsledamöter för högt arvode? På ett sätt vill jag påstå det. De är valda att förändra vårt samhälle, det är Sveriges högsta beslutande organ. Men å andra sidan skall de vara tillgängliga 365 dagar om året. Det är ett stort ansvar riksdagsledmöterna har. Jag har själv varit med en vecka i Sveriges Riksdag, och det är verkligen mycket de ska hinna med på kort tid. Det är tidiga mornar och sena kvällar. Då tycker jag på ett sätt att arvodet bör höjas. Jag tycker det är skrämmande ifall allt fler sitter där för just pengarna. Om det är på det sätter ska arvodet sänkas. Det är en svår fråga. Vad tycker du?