Tuesday, August 17, 2010

Rusta Solnas skolor NU!

Folkpartiet Solna presenterar tio punkter för en bättre kvalité i Solnas skolor! Precis som utbildningsminister Jan Björklund menar vi att framtiden börjar i klassrummet. Besök vår kampanjsida - www.rustasolnasskolor.nu
Besök gärna Anders Ekegrens blogg