Thursday, December 04, 2008

Gör det lätt att tanka rätt!


Den senaste tiden har debatten kring den så kallade IPRED-lagen varit het. Många trodde att proteststormarna skulle bli långt mycket värre än de som rådde i debatten kring FRA.

Idag presenterade justitieminister Beatrice Ask det nya lagförslaget som redan idag ska röstas igenom. Det glädjer mig att vissa ändringar gjorts. Bland annat så kommer den småskaliga nedladdningen att uteslutas, alltså de som laddar ned något enstaka verk löper ingen risk att bli utlämnad. Detta finner jag positivt då det faktiskt är de som laddar ned i stor skala som belastar skaparna. Något annat är det att en domstol först ska avgöra om ens IP-adress ska få lämnas ut till företag och person som äger det upphovsrättsliga materialet. Och i bedömningen kring detta ska alltid den personliga integreteten vägas in. Med detta menas att det kan vara kränkande för en privatperson att dras in i en civilrättslig process då den endast laddat ned "enstaka verk"

Trots dessa förändringar i regeringens proposition så är jag inte helt övertygad om att den kommer minska den olagliga nedladdningen i Sverige. Då vi till exempel införde lagen om att det är förbjudet att fildela hände i princip ingenting, nedladdningen minska helt enkelt inte. Samma effekt kan denna lagen få, man håller helt enkelt på tills man blir fast. Idag prioriteras till exempel cykelstölder ( som i sig inte prioriteras alls) högre än fildelning. Jag tror att allt handlar om att förändra inställningen hos myndigheter och privatpersoner.

Viktigt i denna debatten är också att slå fast en gång för alla att även vi som varit motståndare mot IPRED-lagen vill värna om artister, musiker, skådespelare etc. verk. Vi tror på äganderätten och ingen annan ska få ta det som är ditt. Idag är systemen tyvär utformade så att det är väldigt lätt att ladda ned. Här tror jag att fler alternativa sätt till laglig nedladdning måste presenteras. Det gäller att göra det lätt att ladda rätt! Inte att åter igen göra hela befolkningen kriminella!