Monday, February 11, 2013

FP Solna höll årsmöte!

I lördags höll Folkpartiet Solna årsmöte i stadshusets fullmäktigesal. Till föreningsordförande omvaldes Marianne Damström Gereben - stort grattis från mig! Efter fyra år i styrelsen valde jag själv att avgå, eller ta en paus. Dels för att ge plats åt nya men också för att att frigöra tid som jag istället kan använda till politik i Solna och annat föreningsarbete.

Som årsmötestalare var EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson inbjuden. I sina färgsprakande kläder höll hon ett inspirerande tal om öppenhet, frihandel, liberala värderingar och vikten av ett EU som står upp för mänskliga fri- och rättigheter!