Friday, October 22, 2010

S + Alliansen = sant

Nu har det gått några veckor sedan valen ägde rum och överenskommelser träffas både här och där. Nu senast har jag följt hur det går i Bromölla kommun, där jag är uppvuxen. Socialdemokraterna gjorde en brakförlust och gick från 51% till 39,8%. Med andra ord tappade S sin majoritet som aldrig förr brutits.

Raskt efter valet inleddes samtal för att finna stöd hos de två andra rödgröna partierna - MP och V, vilket jag finner är en naturlig lösning. Dock ställde dessa för högra krav och ingen överenskommelse träffades.

Nu senast har S kommit överens om ett valtekniskt samarbete med Allianspartierna. Detta innebär att frågorna i kommunen måste diskuteras tillsammans med Allianspartierna för att finna en överenskommelse och majoritet. Det innebär inte att S och Alliansen har en gemensam regeringsplattform, utan tvärtom, Alliansen är fortfarande i opposition men detta öppnar för bredare överenskommelser partierna i mellan.

För Alliansens del innebär det att ett oppositionsråd på halvtid inrättas som kommunens näst största parti kommer besätta - moderaterna - och att fler presidieplatser tilldelas allianspartierna.

Aldrig har den så S-dominerade och röda kommunen Bromölla varit så lite röd som den nu kommer att bli. I mina tankar fanns inte alls denna lösningen, men jag är glad för den överenskommelse som träffats partierna i mellan. Nu får Alliansen större inflytande och insyn i hur kommunen sköt.

Detta är en historisk öppning och hoppet om ett mer liberalt Bromölla väcks.

Läs: Kristianstadsbladet 21/10 , Kristianstadsbladet 20/10

Monday, October 11, 2010

Riksmötets Högtidliga Öppnande

I tisdags, den 5 oktober, var det dags för det högtidliga öppnandet av Riksdagens kommande verksamhetsår - Riksmötet.

Länge har jag tyckt det skulle vara spännande och intressant att få delta vid detta mycket speciella tillfälle och i år kom turen till mig. Riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Danderyd, tog med mig som sitt sällskap till dagens festligheter. Riksdagens ledamöter får lov att ta med en person var till det högtidliga öppnandet.

Vanligtvis får dessa medföljande ta plats i Riksdagens andrakammarsal och följa det hela via storbildsskärm, men från och med i år har ett nytt system införts där några stycken får lova att sitta inne på åhörarläktaren i Plenisalen och jag hade lyckan att få göra det.

Tillsammans med Gunnar tågade jag iväg från ledamotshuset vid 13.30 för att tillsammans med de övriga gästerna göra entré via den stora trapphallen i Gamla Riksdagshuset där militärer i paraduniform stod uppradade å i givakt för oss.

Väl inne i Riksdagshuset tog jag plats på plenisalens åhörarläktare högst upp i mitten med perfekt utsikt över den pampiga och tjusiga kammaren där Regeringen och riksdagens ledamöter samlades. Några rader nedanför mig satt Kungliga Hovstaternas högsta tjänstemän så som Överhovmästarinnan Alice Trolle-Wachtmeister med flera.

Lite efter kl 14 tågade Kungafamiljen in tillsammans med rikets näst högsta ämbetsman - talman Per Westerberg, följt av statsminister Fredrik Reinfeldt och de tre vice talmännen.

Programmet började med att avverka Kungssången och därefter bjöd Talmennen in Konungen att öppna det nya Riksmötet. Därefter höll statsministern sin regeringsförklaring och tillkännagav den nya regeringen.

Efter det officiella öppnandet hölls ett mingel med alla inbjudna gäster i sammanbindningsbanan och stora trapphallen. Dagen avslutades med Riksdagens Konsert i Stockholms Konserthus där vi fick lyssna till Kungliga Filharmonikerna. En underbar och oförglömlig dag!

Vill rikta ett varmt och stort tack till Gunnar Andrén och Roger Haddad som tog med mig på detta äventyr =)