Wednesday, February 07, 2007

Vakna!


Kära världsmedborgare, det är dags att vakna och kliva ut i den riktiga världen!
Om ni inte redan visste det så vill jag upplysa er om att världens klimat är under förändring, allvarlig förändring. Det är i allra högsta grad dags att göra något åt det!
Men vad kan du och jag göra som enskilda individer? Inte så värst mycket, men tillsammans kan vi bromsa denna negativa utveckling.

Vi lever i en värld där behovet av energi ökar för varje dag som går och därför är det oerhört viktigt att vi utvinner miljövänlig energi. Idag utvinns ungefär hälften av världens energi av fossila bränslen som kol, olja och andra ämnen som tär på vår miljö.

Sverige är redan idag ledande inom miljövänlig energi, men vi har en bit kvar. Det finns saker att förbättra och givetvis massor av förnybara energikällor att upptäcka! Men för att göra dessa förbättringar och upptäckter krävs en större satsning på den svenska energiforskningen! Jag skulle bli mycket lycklig den dagen ett nobelpris delas ut till ett svenskt forskningsteam som löst världens energiproblem. Vi skall vara en förebild inom miljövänlig energi för Europa och resten av världen!

Idag produceras mestadels den Svenska energin i Kärn- och vattenkraftverk, utöver dessa finns andra mindre effektivare energikällor. Kärnkraftverk är det mest effektiva kraftverket och positivt är att inga giftiga gaser släpps ut. Nackdelar är att säkerheten vid uranbrytning är usel, och vi i Sverige kan inte kontrollera den eftersom den sker på andra sidan jordklotet. Därför bör uran brytas i Sverige där vi själva kan kontrollera och garantera en bättre säkerhet. Nackdelen med vattenkraftverk är att de förstör vår vackra natur. Dammarna orsakar översvämningar och djurlivet tar skada, dessutom har vi inte allt för många större vattendrag där vattenkraftverk kan byggas.

Enligt mig bör Sverige:
- Riva upp lagen om avveckling av kärnkraft
- Bygga ut kärnkraften, det lär ta tid innan effektivare energikällor upptäcks.
- Satsa mer på forskning, mer pengar från regeringen.
- Flytta uranbrytningen till Sverige
- Exportera el istället för att importera, och därigenom bojkotta energi som utvinns av fossila bränslen.