Friday, January 13, 2012

Eftertankens kranka blekhet

Tankar kring gårdagens debatt om tvångssterilisering

Liberala vänner, under gårdagen blossade debatten gällande tvångssterilisering vid könsbyte upp igen efter att TT släppt ett pressmeddelande som mynnade ut i flera artiklar, bland annat en i DN (artikel nu borrtagen). Efter lång dags väntan kom första dementin från HBT-minister Erik Ullenhag som publicerades på TV4, läs även Kristianstadsbladet.

Vi var många som reagerade på denna påstådda överenskommelse mellan socialutskottet och socialdepartementet och debatten var emellanåt hatisk utifrån de uppgifter som publicerats. Jag förstår den ilska och besvikelse som infann sig bland många av oss, med all rätt. Efter gårdagens dementi av HBT-minister Ullenhag står mitt hopp till att frågan fortsättningsvis, inom den tänka tidsramen, löses i sin helhet genom socialutskottet med hjälp av riksdagens breda majoritet för ett avskaffande i frågan.

Vad Folkpartiet Liberalerna tycker i frågan står klart att läsa på hemsidan. Att kompromissa med mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter är aldrig OK, det är heller inget alternativ att låta frågan om tvångssterilisering utredas på nytt. Folkpartiet har en lång tradition om att arbeta för mänskliga fri- och rättigheter, i synnerhet HBT-personers rättigheter och viker vi oss en enda tum för Kristdemokraternas krav riskerar förtroendet, vilket redan är naggat i kanten, för partiet att rasa. Det finns fortfarande tid att bekänna färg, tid att reparera, men absolut ingen tid till en ny utredning, för vi och många med oss har väntat länge nog.

Christoffer Jönsson
2:a vice ordförande HBT-liberaler

Läs också: QX, QX

Thursday, January 12, 2012

Besvikelse för fortsatt sterilisering!

Om det faller sig så att det vi idag kan läsa i medierna angående fortsatt tvångssterilisering av personer som genomgång könskorrigering är sant gör det mig och många andra djupt besvikna.

Att regeringen idag valt att gå på Kristdemokraternas linje om att behålla tvångssteriliseringen vid könsbyte är rentav vidrigt. Detta med anledning av att Kristdemokraterna anser att frågan är för "juridiskt komplicerad" och behöver utredas på nytt. Att ledningen i mitt moderparti Folkpartiet Liberalerna går emot landsmötesbeslut och inte står upp för vad partiets medlemmar tycker är inte acceptabelt. Det finns vissa områden där det aldrig är OK att kompromissa, mänskliga rättigheter och människors lika värden är två sådana områden. Folkpartiet Liberalerna har länge kämpat och stått upp för individuella värden och mänskliga fri- och rättigheter, särskilt för HBT-personers lika värden och rätt. Detta beslut riskera nu att gravt underminera det förtroende partiet tidigare haft i dessa frågor. Vad Folkpartiet tycker finns klart och tydligt på partiets hemsida, men vad hjälper det då det lilla konservativa partiet som stavas Kristdemokraterna får lov att bestämma och diktera människors livsvillkor. Att ledningen för partiet inte kan stå upp för beslut tagna av partiets medlemmar är djupt oroväckande och rubbar förtroendet helt och hållet.

Nu är det inte bara Kristdemokraterna som är bovar i sammanhanget, utan även Centerpartiet, Moderaterna samt Folkpartiet, men det vore smakfullt att Kristdemokraterna i framtiden kunde lämna människors liv, och framför allt underliv, i fred. Än är inget formellt lagbeslut fattat och jag anser att det inte bör göras för än det finns ett fulländat förslag där också tvånget att sterilisera sig vid könsbyte och korrigering avskaffas, detta ska givetvis göras inom samma tidsram som det nu lagda förslaget har. Låt riksdagens majoritet i frågan få avgöra detta via utskottet och lämna Kristdemokraterna utanför detta beslut. Är Kristdemokraternas syn på människans värde inte mer än så här har de inte mitt förtroende att sitta i regeringsställning!

Om det nu är så att det som skrivs i media inte är hela sanningen - låt oss då alla få höra den sanna versionen.

Politiken tar vid

Idag den 120112 är dagen då mitt politiska år tycks starta, både lokalt och centralt! Det tycks som att de flesta har vaknat till efter decembers ledihttp://www.blogger.com/img/blank.gifghet och så har även jag. Detta är http://www.blogger.com/img/blank.gifdagen då KDU´s ordförande Aron Modig i SVD´s Brännpunkt föreslår minskat antal riksdagsledamöter i det svenska parlamentet, det är dagen då Göran Hägglund och Alliansen slår fast att tvångssteriliseringen av transpersoner ska fortsätta och att en ytterligare utredning krävs och det är dagen då handlingarna till årets första sammanträde med Solna Stadsbyggnadsnämn anlände.

Gällande Modigs förslag att minska antalet ledamöter i Sveriges Riksdag från dagens 349 till 199 kan jag säga att jag tänder på tanken. ag har många gånger funderat över varför vi har procentuellt sett till landets befolkning ett av världens största parlament. Mycket av det Modig för fram i artikel kan jag skriva under på, möjligen kan parlamentet minska ytterligare - kanske till 149 stycken. Dock ska vi komma ihåg att Sverige är rikt på partier i Riksdagen och någonstans måste vi säkra att alla får representation.

Om vi kikar på våra nordiska grannländer så utgör parlamentets ledamöter procentuellt sätt följande av landets befolkning:

Danmark, Folketinger 179 ledamöter - 0,000032%
Finland, Parlamentet 200 ledamöter - 0,000037%
Island, Alltinget 63 ledamöter - 0,00021%
Norge, Stortinget 169 ledamöter - 0,000034%
Sverige, Riksdagen 349 ledamöter - 0,000037%

Efter den här enkla jämförelsen kan vi se att Sverige INTE (vilket Modig hävdar i artikeln) har världens största parlament jämfört med befolkningsmängden i vardera land. Här kan vi se att Island har många gånger större representation i parlamentet än de övriga länderna. Sverige och Finland har procentuellt lika stor representation ur befolkningen. Men jag håller med om att vi har ett stort parlament och att antalet ledamöter bör minskas. Det finns inget ändamål med att ha ett gigantiskt parlament, det är viktigare att de som sitter där kan representera och i Sveriges fall tvivlar jag inte på att det skulle gå med ett färre antal ledamöter.


Gällande
dagens beslut från Alliansen om att fortsätta tvångssterilisera transpersoner som genomgår könskorrigering utlovar jag ett separat inlägg. Kan i korthet säga att jag trodde vi kommit längre, mycket längre i Sverige år 2012 och att det aldrig är OK att kompromissa om mänskliga rättigheter och människors liv.

Gällande det kommunala arbetet i Solna tycks även det ha satt igång nu efter helgerna. Idag fick jag handlingarna till årets första möte med stadsbyggnadsnämnden. Jag har nu suttit i nämnden som första ersättare för FP i ett år. Jag har tagit det året som en inskolningstid då nämndarbetet var nytt (är) för mig. Det kommande året vill jag fördjupa mig och vara mer aktiv i stadens utvecklingsarbete och byggnationer.

Det första spännande beslutet som kommer fattas i nämnden gäller ändring av stadens parkeringstaxor. Taxorna har inte ändrats sedan början av 1990´talet och är idag väldigt låga jämfört med omkringliggande kommuners taxor. Att de är låga och inte har ändrats ser jag inte som några självklara argument FÖR att de ska ändras, alltså höjas, men självklart ska de följa prisutvecklingen vilket de inte gjort. Jag ser detta som en åtgärd som delvis kan stävja det att många som inte bor i Solna parkerar sina bilar en längre tid i just Solna för att det är billigt och bekvämt. Med en mindre höjning kan parkeringsplatser frigöras för just de som har behov av den och det kan vara en del, möjligen liten, men en del i att minska trafiken i Solna.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Det måste också bli lätt och bekvämt att kunna betala för sin parkeringsplats - därför önskar jag att man i alla Solnas parkeringsautomater kan betala med sitt vanliga kontokort, vilket inte är fallet idag. Det är inte alltid man har lösa mynt till parkering eller ännu färre som äger ett tankkort som vissa automater kräver istället för betalkort. Den här översynen och förändringen hoppas jag kommer inom kort.

Jag ser fram emot det kommande året och det första inlägger för i år här på min blogg blev kanske en aning långt, men så är livet ibland!

//Christoffer J

LÄS OCKSÅ: Andreas Froby, Ulrika Westerlund RFSL, SvD