Thursday, January 13, 2011

Men det lokala perspektivet då?

Den senaste tiden har man kunnat läsa om det nygamla förslaget om att slå ihop Centerpartiet och Folkpartiet till ett nytt liberalt parti för att slippa konkurrera om samma väljare. Det är de båda ungdomsförbundens ordförande, Magnus Andersson (CUF) och Adam Cwejman (LUF) som denna gången står bakom förslaget.

Jag har tidigare skrivit om just detta på min blogg, men idag arrangerar den liberala tankesmedjan Ohlininstitutet ett seminarium om just denna frågan.

Som jag tidigare sagt skulle det rent tekniskt och utan några vidare problem kunna fungera på central nivå, men jag ser inget större behov av det. Det jag dock saknar i debatten är det lokala perspektivet, och det är just här hela förslaget brister i tusen bitar. Ja, i alla fall 290 * 2 kanske, så vida både Centerpartiet och Folkpartiet finns representerade i alla kommuner.

Det är på det lokala planet den stora andelen aktiva medlemmar finns och verkar, det är också representanter som kommer avgöra frågan då den än en gång läggs på bordet inför centerns stämma och folkpartiets riksmöte.

I vissa kommuner funkar det lokala arbetet utmärkt, i andra mindre bra. På vissa orter är det ena partiet större än det andra och ser inget behov av att slås ihop med det andra och givetvis tvärt om... Detta är saker som ständigt förändras över tid. Ena perioden går det bra för Centerpartiet i en viss kommun å en annan period bra för Folkpartiet. Med detta vill jag säga att det inte blir ett lätt arbete att försöka slå ihop närmare 600 olika viljor och kommunföreningar och jag tror också det kommer misslyckas även denna gången.

Nej FP å C i ett parti blir inte verklighet denna gången heller om du frågar mig - en lokalt förankrad partimedlem!

No comments: