Saturday, January 22, 2011

Första nämndmötet


I onsdags var jag på mitt första möte med stadsbyggnadsnämnden i Solna stad. Det var första gången nämnden sammanträdde i sin nya konstellation efter valet och dagordningen var ganska tunn vilket kanske var skönt för att vara första gången. Det är mycket som behandlas i nämnden och det roliga med just stadsbyggnadsnämnden är att man faktiskt konkret kan se vad ens beslut leder till genom nya byggnader, gatunamn eller liknande vilket nog är en ganska stor skillnad från de andra nämnderna.

På onsdagens möte fastställde vi några nya gatunamn för området vid och omkring Polishögskolan. Vi beviljade också bygglov för folkhälsohuset som ska byggas på KI:s område. Dock nådde vi ingen enighet eller ens förståelse över hur fasaden ska se ut, vilket nu utreds och mer information tilldelas vi på nästa sammanträde i februari.

Det är en väldigt glad och positiv stämning, både i alliansgruppen men också i nämnden som helhet.

No comments: