Monday, September 06, 2010

Vi har valt väg

Folkpartiet och Alliansen har valt klimatet ,jobben och välfärden medan Miljöpartiet och De rödgröna har valt koldioxidutsläpp, bidrag och nedrustning. För just så är det och just så blir det tack vare vägvalen i energipolitiken. Vi har valt kärnkraften som en viktig del i det svenska energisystemet, jämte att utveckla och bygga ut de förnyelsebara energikällorna.

Om Maria Wetterstrand och Peter Eriksson får bestämma vill de avveckla och stänga ned alla de svenska kärnkraftverken omedelbart och ersätta den med vindkraft. Vad Mona Sahlin vill är ännu osagt. Konsekvenserna av detta skulle bli att nästan 50% av den svenska energin går om intet, och skall ersättas med energi från vindkraftverk som tyvärr inte uppförs över en natt.

Vi vill också utveckla vindkraften och bygga ut den så mycket som möjligt. Trots att Alliansen nästan fördubblat andelen vindkraft de senaste fyra åren är det inte tillräckligt att ersätta kärnkraften med den, det tar med andra ord lång tid att bygga vindkraftverk.

Tyskland trodde sig för ett par decennier sedan kunna ersätta sin kärnkraft med vindkraft helt och hållet. De byggde ut vindkraften kraftigt men har nu insett att den ändå inte räcker till. I skrivande stund byggs en gasledning mellan Ryssland och Tyskland så att Tyskland kan ersätta de förlorade energintäkterna med gas som släpper ut mer koldioxid än vad kärnkraften gör. Det är lätt att vara efterklok, men hade Tyskland idag fått backa tiden och göra ett nyval hade de med största sannolikhet valt att behålla kärnkraften men samtidigt byggt ut vindkraften, detta för miljöns skull.

Inte nog med att klimatet och koldioxidutsläppen är viktiga aspekter i debatten om energi så spelar jobben och välfärden en mycket stor roll. Föreställ er nu att kärnkraften avvecklas och inget finns att ersätta den med. Det skulle betyda att den svenska basindustrin, vilken är väldigt beroende av kärnkraften och dess energi, inte skulle få sin energi och därmed skulle vi hamna i en ond spiral.

Först skulle produktionen minska för att vi inte kan försörja industrin med tillräcklig energi, därefter skulle försäljningen och exporten minska, vilket leder till mindre intäkter för landet. På grund av minskad försäljning blir det färre arbeten och många skulle behöva sluta och därmed försörja sig på annat sätt, läs bidrag. Inte nog med detta, minskade intäkter leder till att mindre resurser kan satsas på vår välfärd och därmed går vårt samhälle mot botten.

Nej, vi vill inte göra samma misstag som Tyskland. Vi prioriterar klimatet, arbetena och den svenska välfärden. Vi vet att kärnkraften är en viktig del i den svenska energin en bra bit framöver och anser därför att en nysatsning och utbyggnad bör göras samtidigt som vi i stabil takt bygger ut de svenska vindkraftsparkerna, Först när vi kan ersätta kärnkraften på ett säkert och rimligt sätt kan vi tänka på avveckling.

Rösta för klimatet, för jobben och för välfärden. Rösta på Folkpartiet Liberalerna den 19 september.

Läs: DN

No comments: