Monday, September 06, 2010

Tyskland fattar galoppen!

Tyskland har under många år ratat kärnkraften som energikälla och försökt avveckla den. Men då de inser att vindkraften, kolkraften och den ryska gasen inte kan fylla det stora gapen som kärnkraften lämnar efter sig ändrar de riktning. Angela Merkel visar nu att klimatet är viktigt och att minska koldioxidutsläppen är en prioriterad fråga. På kort sikt spelar kärnkraften en viktig roll i kampen om klimatet.

Läs: Aftonbladet , SvD

1 comment:

Anonymous said...

För svenskt vidkommande så är det Basindustrin som vill ha ny kärnkraft i Sverige.Basindustrin förbrukar 32TWh el där skogsindustrin med dess pappersbruk förbrukar 20TWh el.Men då Sverige är världens 4:e största exportör av tidningspapper där 80% av produktionen går på export så förbrukar svenska tidningspappersbruk c:a 10TWh el och inkluderas tryckpapper(särskilt journalpapper) då förbrukar svensk skogsindustri närmare 13TWh el.Den tekniska utvecklingen leder till att allt färre attraheras av nyheter i tryck.Papper är ett dåligt medium för att länka till video.Amerikanska Cisco förutpår att 90% av all internettrafik kommer 2014 att vara video.Svensk skogsindustri med dess omfattande tidningspappersproduktion där 80% av produktionen går på export står inför total metamorfos kommande 10 år, ja´rent av utslagning!
Då behövs inte ny kärnkraftsel.
Den 2:e September kablades ryktet ut om att statliga Norske Skog,StoraEnso och Holmen Paper planerar att samgå deras tidningspappersproduktionsenheter eftersom efterfrågan stadigt går neråt på tidningspapper och att det finns en överkapacitet i europa idag på ett antal miljoner ton tidningspapper.StoraEnso och Holmen Paper har dementerat svagt ryktet om samgående medan Norske Skog har ej velat uttala sig över huvudtaget.Norske Skog gick med 15007 miljoner i förlust första halvåret 2009 och över 2000 miljoner kroner i förlust första halvåret 2010 då Norske Skog är beroende av sin tidningspappersproduktion som utgör 68% av deras omsättning så är de mycket nära att förintas som företag.Holmen Paper är beroende av sin tidningspappersproduktion där den utgör 44% av deras omsättning.
/Mikael i go:teborg