Wednesday, September 01, 2010

Valet är ditt!


Idag startar förtidsröstningen runt om i landet, och valet är ditt!

Tror du på ett samhälle där miljövänliga lösningar tillsammans med ekonomisk tillväxt är möjligt?

Tror du på ett samhälle där ungdomar och studenter har tillgång till egen bostad, och att bristen på bostäder inte avgör dina livsval?

Tror du på ett samhälle där samarbete över gränserna löser de globala utmaningar vi står inför?


Då är valet enkelt!

Gröna lösningar står inte i motsats till ekonomisk tillväxt. De går att kombinera, endast med tillväxt, mer resurser och ny teknik kan vi nå hållbar utveckling. Det för samhället framåt!

Ditt liv och framtiden ska varken politiker, grannen eller katten bestämma över. Makten över ditt liv tillhör dig och du ska fritt kunna fatta beslut om saker som berör din vardag!

Världen tillhör oss alla, vi har ett gemensamt ansvar för dess hållbara utveckling. Med ökad kunskap och bredare samarbete över gränserna kan vi nå alla mål vi vill!

Jag vill:

· Göra det mer enkelt att transportera sig i Stockholmsregionen – smidiga trafiklösningar är ett måste om vi ska klara utmaningen med en ständigt växande befolkning.

· Bygga flera bostäder för studenter – brist på bostad ska inte vara ett hinder som gör att man väljer bort studier.

· Verka för ett bredare globalt arbete med syfte att hjälpa, inte stjälpa – genom att exportera forskning till länder i utveckling kan de snabbare ställa om till ett hållbart samhälle.


Mitt namn är Christoffer Jönsson, rösta för ett mer liberalt samhälle den 19:e september!

Kandiderar till:
Solna Kommunfullmäktige – plats 16
Sveriges Riksdag, Stockholms Län – plats 45

No comments: