Tuesday, April 20, 2010

Kollektivtrafik och förbifart stockholm - inga motpoler !

Förbifart Stockholm är åter igen på tapeten, denna gång på grund av att oppositionen föreslår en folkomröstning år 2012 där de ska låta alla i Stockholms län välja mellan två alternativ!

1) Där man tillåter en byggnation av Förbifart Stockholm
2) Där man väljer att satsa på kollektivtrafiken

Men då är min fråga - vad säger att det ena utesluter det andra? Det är ett helt befängt förslag. Ska man ha en folkomröstning så bör alternativen vara JA eller NEJ till Förbifart Stockholm! Oppositionens förslag leder ingen vart. Till och med S MP å V borde veta att politik inte är så enkelt - Det som måste ske är en kombination av satsningar. Både förslag ett och två måste genomföras, men tyvärr anser oppositionen att dessa står i stark konflikt mot varandra. Det gör inte vi i Allainsen!

LÄS: DN, SvD och Aftonbladet

No comments: