Wednesday, April 14, 2010

Sluta gnäll!

Jantelagen har försatt Sverige i en djup törnrosasömn!

Ärligt talar, jag bli riktigt less på att höra både unga och vuxna som klagar på att det inte finns några jobb, att studiemedlet är för lågt och att det inte längre är lika lönsamt att gå arbetslös som förr!

Detta samtidigt som man endast har en gymnasieutbildning, kanske knappt det, i bagaget och att man i flera år sen studenten gått arbetslös och inte gjort så värst mycket för åtgärda sin situation. Sedan har vi studenter som anser sig ha för lite pengar, men som alltid har råd med en extra öl på krogen! Och sedan har vi arbetslösa som gnäller över de låga ersättningarna!

Nej, man får inte första jobbet man söker, nej man får inte alltid det jobbet man vill ha! Å nej studenter ska inte få mer pengar för att supa och ja det ska löna sig att arbeta!

Personligen har jag sedan 15 års ålder tjänat mina egna pengar samtidigt som jag studerat. Jag har haft lätt att hitta jobba, även under krisens tid och ja, jag klarar mig med det jag får av CSN. Allt handlar om prioritering och inställning. Vill du komma någonstans måste du också lägga ned lite energi på att komma dit! Du får inget serverat hur gärna du än tror det!

I landet lagom får ingen sticka ut, därmed ligger fokus på att klaga å titta på alla andra istället för att lägga fokus på sig själv. Sluta gnälla över hur mycket folk tjänar eller vad de gör. De har säkerligen lagt ned sin själ för att komma dit, och vad har du gjort? Gnällt? Ja, då är det inte så konstigt... Tänk mer på dig själv istället för att lägga energi på andras situationer.

Vi i Sverige är så himla bortskämda och förväntar oss att vi ska få jobb, att staten ska ta hand om dig och betala ut full ersättning då man inte har jobb eller försörja dig under din studietid! Men snälla, tänk ett steg längre och var tacksamma för att vi lever i Sverige. Det vi tar som självklarheter är långt ifrån drömmar för många i andra länder.

Vi har bra system som ger alla, oavsett bakgrund och ekonomisk situation, möjlighet att förverkliga sina drömmar, men var finns ambitionerna? I andra länder finns ambitionerna men inte möjligheterna!

Tänk efter nästa gång innan du klagar på att du har för lite pengar, eller för att du misslyckades med ett intagningsprov eller liknande! I landet Sverige är det bara du som sätter gränser - allt är möjligt!

1 comment:

Håkan Steenberg said...

Mycket välformulerat - som alltid när du håller i pennan!