Thursday, April 30, 2009

Något på tok?!

I dagens samhälle blir man straffad då man gjort någonting bra, medan de som begått dåligheter hyllas! Finn två fel!

1 comment:

Lisa said...

Besvikelsen har inga gränser.