Tuesday, April 14, 2009

Ordning och reda!

I dagens utspel från folkpartiet presenterar skolminister Jan Björklund förslaget att det ska bli tillåtet att stänga av stökiga elever även i grundskolan, något som länge varit förbjudet. Förslaget välkomnas av lärarförbundet och dissas av oppositionen, givetvis. När man läser oppositionens motsättning så märker man att de inte läst på tillräckligt noga, än en gång...

Förslaget säger inte att man ska få stänga av vem som helst när som helst och inte under hur lång tid som helst. Det ska vara tillåtet att inom en kortare tid få stänga av en elev som utgör ett hot mot studieron i skolan samt andra individer. Samtidigt ska en "skyndsam utredning" ske och där ska man komma fram till vilka åtgärder som krävs för att åtgärda problem som uppstått.

Jag kan dock hålla med om att det inte bör vara tillåtet att stänga av vem som helst. Det är inte rimligt att stänga av en elev i tidig ålder för att de har det svårt hemma, precis som Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, uttalar sig om.

Jag välkomnar förslaget men vill se att det sker en större fokusering på problemet som ligger bakom å inte bara att "sopa problemet under mattan"

1 comment:

Sanna said...

Tycker att detta låter jättebra! jag tycker inte att ett barns koncentrationssvårigheter ska resultera i att alla barn får svårt att komma till ro i klassrummet.
Samtidigt håller jag självklart med dig - det måste finnas en anledning så att man inte stänger av vem som helst hur som helst.