Monday, August 10, 2009

Kongresstal Nässjö 7 augusti 2009

Kära medlemmar av liberala ungdomsförbundet

Jag ska börja med att göra ett erkännande … i slutet av år 2004 värvades jag som medlem av SSU. Jag var under ett halvår väldigt engagerad och gick på alla aktiviteter man kunde tänka sig, till dess att jag fann känslan av att någonting absolut inte stämde. Den dagen ställde jag alla de politiska partierna mot varandra och fann liberalismens brinnande låga.

Det var kanske inte märkligt att jag till en början valde SSU då jag är uppvuxen i bruksamhället Bromölla där min släkt är djupt rotad i arbetarklassens traditioner. Mitt medlemskap i SSU var en självklarhet som med mognad och insikt byttes mot det i LUF.

Nu står jag här, ett antal år senare, mitt i en levande organisation full av kunskap och erfarenheter men tyvärr med en allt för homogen grupp. Min önskan är att vårt förbund ska hjälpa människor att komma ut som liberaler, oavsett bakgrund, etnicitet eller sexuell läggning. Med mångfald och öppenhet hoppas jag att liberala ungdomsförbundet kan bli det förbund vi förtjänar att vara – en vass, stark och bred opinionsbildare med högt i tak!

-----

Kan ni liksom jag, höra ekon från den gröna vågen där vänstern då precis som nu vill äga de gröna idéerna och påstå sig ha de enda rätta lösningarna på våra miljöproblem – dessvärre existerar dessa ekon fortfarande likt ett spöke som aldrig finner ro.

Barsebäck stängdes och vi blev lovade både guld och gröna skogar – istället fick vi dansk kolkraft och rysk gas. Ett agerande likt detta är allt vad en liberal miljöpolitik inte står för. Hållbar utveckling samt ekonomisk tillväxt bör vara två starka nyckelord i en konkret miljöpolitik. Vi liberaler ska ta den gröna industrin hand i hand och gå mot framtiden.

Vi liberaler, som inte tror att lösningen ligger i att blicka bakåt, sänka vår levnadsstandard, sluta handla med varandra och stoppa utvecklingen, - vi får inte begå misstaget att passivt observera när miljöpartister och röda grupper tar patent på frågorna.

Med ert förtroende önskar jag bidra till ett mer öppet, bredare och grönare förbund som aldrig låter sig tystas då stormen är som värst!

Tillsammans stärker vi detta förbund! Tack för att ni har lyssnat.

No comments: