Wednesday, February 04, 2009

Pressmeddelande från LUF

Pressmeddelande, Liberala ungdomsförbundet

03-02-2009


Dags att göra upp om kärnkraften!

Under föregående vecka presenterade Kristdemokraterna sitt nya energipaket där huvudnyheten var att de ändrar ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. De vill nu, precis som Folkpartiet, se en utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Detta tycker Liberala ungdomsförbundet är ett steg i rätt riktning.

- Det är glädjande att Kristdemokraterna tagit sitt förnuft till fånga och anslutit sig till den skara i Alliansen som förespråkar en utbyggnad av kärnkraften i Sverige och som medger att en utbyggnad inom snar framtid är absolut nödvändig för att klara av framtidens energiförsörjning samt för att minska utsläppet av växthusgaser. Nu är det alltså bara Centerpartiet som vi väntar på, en väntan som vi inte kan låta dröja allt för länge, säger Christoffer Jönsson, miljönämndsordförande Liberala ungdomsförbundet.

- Det är dags för Alliansen att verkligen göra upp om Sveriges energipolitik och det är snabbt! Innan nästa mandatperiod måste en överenskommelse vara nådd så att ett beslut kan fattas senast i början av nästa mandatperiod, annars är vi sent ute. Om detta inte sker är risken den att vi inte kommer att kunna ersätta dagens kärnkraftverk på ett smidigt sätt och istället får vi importera energi från våra grannländer, baserad på kol och olja. Skulle dessutom oppositionen mot all förmodan vinna valet år 2010 så är vi ännu längre ifrån en uppgörelse angående kärnkraftens utbyggnad och säkrandet av Sveriges framtida energiförsörjning, säger Christoffer Jönsson.

No comments: