Monday, February 11, 2013

FP Solna höll årsmöte!

I lördags höll Folkpartiet Solna årsmöte i stadshusets fullmäktigesal. Till föreningsordförande omvaldes Marianne Damström Gereben - stort grattis från mig! Efter fyra år i styrelsen valde jag själv att avgå, eller ta en paus. Dels för att ge plats åt nya men också för att att frigöra tid som jag istället kan använda till politik i Solna och annat föreningsarbete.

Som årsmötestalare var EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson inbjuden. I sina färgsprakande kläder höll hon ett inspirerande tal om öppenhet, frihandel, liberala värderingar och vikten av ett EU som står upp för mänskliga fri- och rättigheter!

2 comments:

Anonymous said...

En sak jag tycker är synd med FP är att det finns en del politiska familjer. Tex Birgitta O och hennes man som bägge är politiskt aktiva i FP. Jag tycker man borde bredda partiet så att det inte blir en familjeangelägenhet. Samma sak gäller väl också Fredrik Malm och hans fru? Ja, detta finns i alla partier.

Christoffer Jönsson said...

Tack för din kommentar! Att det är som det är går inte att göra något åt - att det finns "familjer" inom politiken är i sig inte konstigt då många säker träffas inom ungdomsförbunden eller på partiarrangemang då detta för många politiker är en stor del av livet. Viktigt att understryka är att de förhoppningsvis har gjort sig förtjänta av sina uppdrag/positioner utifrån sin egen kunskap och egenskaper - och inte att de råkar vara familj.

Själv lägger jag inte så stor vikt vid det och ser heller inte att det är något negativt över det. Vad skulle alternativet vara - att förbjuda partner att vara medlem och inneha uppdrag - inte så liberalt enligt mig =)