Tuesday, January 22, 2013

Välbesökt samrådsmöte om planerna kring Råstasjön.

Ikväll höll stadsbyggnadsförvaltningen i Solna ett allmänt och öppet samrådsmöte om detaljplanearbetet som pågår för området norr om Råstasjön där bebyggelse av bostäder planeras. Mötet hölls i foajén i huvudentrén på Friends Arena och var mycket välbesökt - dock är det bara att beklaga att kommunikationen i inbjudan varit otydlig gällande upplägg på mötet, detta skapar enligt mig mycket onödigt förakt då missförstånd uppstår.

Det är sällan det finns ett sådant omfattande lokalt engagemang från invånarna som det finns i denna fråga - engagemanget i sig är mycket positivt och samrådstiden är till för att ta in synpunkter och förslag från allmänheten. Även om kritiken ofta är väldigt enkel i form av "bevara allt" eller "bebygg allt" brukar det alltid komma fram bra och konstruktiva synpunkter som vi politiker måste vara beredda att beakta.

Samrådstiden är det första steget i processen att anta en ny detaljplan för ett område. Man kan lämna synpunkter till stadsbyggnadsförvaltningen fram till den 28 februari - mer information finns här: Detaljplan för del av Arenastaden

Därefter sammanställs alla inkomna synpunkter och förslaget omarbetas med dessa i beaktande och därefter får stadsbyggnadsnämnden säga sitt innan kommunfullmäktige slutligen antar förslaget.

Vi i folkpartiet i Solna är positivt inställda till byggnation i detta området men inte till vilket pris som helst. Vi tror att byggnation är fullt förenligt med att ta hänsyn till de natur- och rekreationsvärden som finns i området. Jag och mina kollegor i folkpartiet har i olika inlägg redogjort för vår inställning men också poängterat att förslaget är långt ifrån klart då det finns många frågor att reda ut och ta ställning till innan vi anser att förslaget är godtagbart.

Till sist vill jag åter igen efterlysa en mer nyanserad och konstruktiv debatt där vi tar hänsyn till varandras åsikter utan att direkt nedvärdera varandra. Om förslagen och åsikterna blir mer konstruktiva tror jag att det är lättare för oss alla att komma överens om ett förslag som de flesta kan leva med. Jag hoppas många tar tillfället i akt att skicka in sin åsikt under den pågående samrådstiden!

Jag har tidigare skrivit om Råstasjöns dilemman på min blogg.

Läs också:

- Detaljplaneförslaget för området norr om Råstasjön behöver på flera punkter omarbetas (Anders Ekegren)
- Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd (Anders Ekegren)
- Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” ( Peter Edholm)
- Samråd om bostadsbyggandet vid Råstasjön (Peter Edholm)
- Råstasjön i mitt hjärta (Anne Utter)
- Är Solna färdigbyggt? (Martin Andreasson)

No comments: