Tuesday, May 10, 2011

Nätverksmöte - fokus bostadspolitik

Ikväll deltog jag i ett nätverksmöte inom stadsbyggnad- och miljöfrågor som arrangerades av Folkpartiet liberalerna Stockholms län. Alla förtroendevalda inom miljö- och byggnadsnämnder runt om i kommunerna i Stockholms län var välkomna att delta. Då det vanligtvis är äldre män som engagerar sig i dessa "hårda" och tekniska frågor var jag den överlägset yngsta i församlingen.

Det var ett intressant möte som kretsade mycket kring vad vi vill få ut av själva nätverket. Därefter pratades det mycket bostadspolitik. Själv poängterade jag att frågan om studentbostäder är än mer komplex än det som lyfts fram i länsförbundets rapport från föregående år. Detta på grund av att SSSB dominerar marknaden på studentbostäder i Stockholms län och att de efter kårobligatoriets avskaffande kräver att man är medlem i en studentkår för att få stå i deras kö vilket leder till att endast folk i Stockholmsregionen som har möjlighet att bo hemma hos sina föräldrar och samtidigt plugga kan stå i kö hos SSSB.

Här måste vi politiker tänka om, det spelar ingen roll hur många studentbostäder som byggs och överlåts till SSSB om inte reglerna förändras. Det gör att inga utanför Stockholms län har möjlighet att direkt bosätta sig i SSSB´s bostäder. Antingen måste vi ge andra företag och aktörer större del av studentbostäderna eller låta de blivande studenterna köa utan medlemskap i en kår och att det sedan där efter vid inflytt krävs ett kårmedlemskap.

Det ska bli intressant att se vad nätverket utvecklas till.

No comments: