Thursday, February 17, 2011

Utbildningsdag och sammanträde med SBN

Igår hade stadsbyggnadsnämnden i Solna en lång och intensiv dag med utbildning från kl 09.00 till kl 17.00 Därefter gruppmöte en timme å sedan nämndsammanträde mellan 18.00 - 21.00 - alltså en heldag. I och med att jag är ny i nämnden var det en intressant och lärorik dag med mycket information från förvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna verkar fungera riktigt fint och har en mycket kunnig och trevlig personal. Vi fick också träffa vår nya stadsarkitekt Eva Darolf Linnros.

Sedan på nämnden hade vi en rad med bygglov som skulle godkännas. Ett av dom var sista etappen på Solnagrenen av tvärbanan, etapp tre mellan Solna centrum och Solna station. En del kritik från oppositionen angående sträckningen och den barriär som tvärbanan skapar framkom. Men vi i alliansen menar att vi alla partier i fullmäktige har gått med på att vi ska ha tvärbanan och att det då tyvärr innebär något förändrat landskap för rörelsemönstret. Dock är det bara en tunnel/korsning längs hela vägen som stängs och det är priset vi får betala. I övrig kan man fortsätta ta sig under och över Frösundaleden. Nämnden godkände detaljplanen för etapp tre som nu ska skickas till kommunfullmäktige för godkännande. Glädjande är också att regeringen idag avskrivit överklagelsen gällande etapp två av tvärbanan, Stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren utvecklar det hela på sin blogg

Avslutningsvis vill jag uttrycka hur imponerad jag är av Solna och allt som händer i staden. Så många nya områden, bostäder och arbetsplatser som är på gång. Om alla kommuner ens hade försökt ligga jämsides med oss i Solna hade bostadsbristen varit ett minne blott =)

No comments: