Thursday, November 18, 2010

Ersättare stadsbyggnadsnämnden

Ikväll hade Folkpartiet Solna nomineringsmöte till de kommunala uppdrag som ska tillsättas för perioden 2011 - 2014. Jag, tillsammans med Solnas kommunalråd Anders Ekegren och tre andra medlemmar har de senaste veckorna, i egenskap av valberedning, knåpat ihop ett gediget förslag till dessa poster.

Av 54 poster var 36 stycken nyval, vilket får ses som något positivt. Många har fått nya förtroenden och uppdrag och vi har byggt ett bra lag inför kommande år. Kvällens möte antog vårt förslag utan synpunkter eller ändringar.

Själv har jag fått förtroenden att bli Folkpartiet Solnas första ersättare i stadsbyggnadsnämnden, detta är jag väldigt tacksam för och känner mig hedrad. Folkpartiet Solna besitter ordförandeposten och två ersättarposter i den nämnden.

Nu väntas bara det officiella beslutet i Solna kommunfullmäktige i slutet av månaden.

No comments: