Monday, April 27, 2009

Ett stycke Christoffer Jönsson i förbundsstyrelsen

Ett grönare ungdomsförbund, men med en stark liberal prägel, är av ytterst stor vikt om vi i ska kunna hävda oss i den politiska debatten, och framför allt om vi ska förbli trovärdiga. En stark miljöprofil behövs för att kunna konkurrera om kommande medlemmar. Att liberala ungdoms¬förbundet länge varit svagt i miljöfrågor är ett faktum, därför behövs en förändring där vi tar fighten och bevisar att vi är det bästa ungdomsförbundet som tar miljö- och klimatfrågorna på största allvar och visar på att den är förenlig med en god ekonomisk tillväxt men även visar kritik när miljödebatten går över styr.

Det jag vill åstadkomma i förbundsstyrelsen är att lyfta miljö- och klimatdebatten till nya nivåer där vi inte bara diskuterar koldioxidutsläpp, utan även andra miljöfrågor som ofta glöms bort, samt att göra miljöfrågan mer modern och attraktiv. Jag vill också inleda en brinnande diskussion med både medlemmar i liberala ungdomsförbundet men även i andra ungdomsförbund och organisationer om hur vi löser världens miljöproblem. Ensam är stark brukar det heta, men i detta fallen krävs samarbete över gränserna. För att kunna vara stark i dessa debatter måste liberala ungdomsförbundet veta i vilken riktning vi ska gå, därför vill jag vara med och utforma en stark liberal miljöpolitik.

Ett mer attraktivt ungdomsförbund. Utan delaktiga medlemmar är vi inget levande förbund. Det är viktigt att fånga upp medlemmen och låta den bli en del av förbundet. Det ska vara roligt att engagera sig i politik. Men framför allt måste vi göra det mer attraktiv att vilja gå med i liberala ungdomsförbundet, annars kommer de flesta att välja andra alternativ. Medlemsantalet växer, vilket är väldigt positivt, men för att växa ännu mer måste vi släppa tanken på att vi är ”det lilla förbundet”. Vi måste tänka stort och visa att vi är ett förbund av kunskap, glädje och gemenskap, först då blir vi vinnare!

Jag kommer att arbeta för att liberala ungdomsförbundet utvecklas och blir ett levande och starkt förbund med flera utbildningar och gemensamma aktiviteter som gör det roligt att vara en del av oss. Jag vill också arbeta för ett ökat ansvar från förbundets sida när det gäller medlemsvärvningen genom att vara till hands då distrikten behöver hjälp.

Ett bredare och öppnare ungdomsförbund. Den politik som präglat förbundets dagordning de senaste åren har varit vass och bra, förbundet har uppmärksammats i debatter, på TV och i allmän press. Däremot har tyvärr endast ett fåtal, dock viktiga, frågor prioriterats. För att växa och locka fler medlemmar krävs det att vi breddar oss och klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt, någonting jag har saknat. Problemet ligger absolut inte i avsaknad kunskap eller slapphet från förbundsstyrelsens ledamöter, utan problemet ligger nog i att vi inte är så bra på att göra någonting av det vi kommer fram till eller producerar.

För att öppna upp och bredda förbundet tror jag det är viktigt att medlemmarna åter igen måste få vara med i olika processer redan från början. Till exempel då en ny förbundskampanj ska bli till måste man låta medlemmarna få vara med och ha insyn och möjlighet att påverka arbetet från början så att man kan komma med kritik och beröm medan det fortfarande går att förändra. Det är meningen att vi ska bygga denna organisation tillsammans och inte att en liten grupp bestämmer vad resten av förbundet ska göra. Öppenhet bör vara ett starkt nyckelord i vår verksamhet.

Dessutom måste vi bli bättre på att ta tillvara all den kunskap som vi medlemmar sitter på. Jag är öppen för att tillsätta fler nämnder/utskott och på ett starkare mandat. Detta för att medlemmar med hög kompetens inom sakfrågor ska kunna känna att de kan påverka vår politik under den löpande verksamheten utan att sitta i förbundsstyrelsen. Detta ger också en möjlighet till att fler viktiga politiska områden prioriteras och att politiken får en starkare förankring i förbundet.

Med detta vill jag säga att jag är beredd att jobba för att utveckla förbundet åt alla positiva tänkbara håll. Jag ser mig som en organisatör som anser att ”det lilla extra” gör stor skillnad, och jag piffar gärna en extra gång innan jag är nöjd. Därför är jag även intresserad av en plats i förbundets verkställande utskott.

Ett stycke realtidsfakta. För er som inte känner mig så väl vill jag nu ge er chansen till en översikt över min nutid. Jag är 19 år och bor i Solna stad, Stockholms län. Vid Stockholms universitet studerar jag statsvetenskap som så många andra liberaler gjort. Till hösten är planen att påbörja en treårig utbildning i statsvetenskap och nationalekonomi. Jag jobbar extra som servitör i Stockolms stadshus och har två gånger serverat på Nobelmiddagen.

Ett stycke bakgrundsfakta. För er som inte vet så kommer jag från den lilla arbetarkommunen Bromölla i Skåne. Min politiska bana i liberala ungdomsförbundet startade i oktober 2005 där jag snabbt blev en del av klubben i Kristianstad. Där blev jag drygt ett halvår senare klubbordförande. Sedan januari 2007 har jag varit ledamot i förbundets miljönämnd, vilken jag numera är ordförande i. Jag är väldigt tacksam och glad för det förtroendet.

Jag ber nu om ert förtroende till att få möjlighet att tillsammans med er utveckla detta förbund till oanade höjder.

Har ni frågor är ni välkomna att maila mig på christoffer.a.jonsson@liberal.se eller ringa mig på 0768-963275

Hoppas att vi ses snart, om inte så ses vi i Nässjö!

Christoffer Jönsson

1 comment:

Hattmannen said...
This comment has been removed by the author.