Thursday, January 12, 2012

Besvikelse för fortsatt sterilisering!

Om det faller sig så att det vi idag kan läsa i medierna angående fortsatt tvångssterilisering av personer som genomgång könskorrigering är sant gör det mig och många andra djupt besvikna.

Att regeringen idag valt att gå på Kristdemokraternas linje om att behålla tvångssteriliseringen vid könsbyte är rentav vidrigt. Detta med anledning av att Kristdemokraterna anser att frågan är för "juridiskt komplicerad" och behöver utredas på nytt. Att ledningen i mitt moderparti Folkpartiet Liberalerna går emot landsmötesbeslut och inte står upp för vad partiets medlemmar tycker är inte acceptabelt. Det finns vissa områden där det aldrig är OK att kompromissa, mänskliga rättigheter och människors lika värden är två sådana områden. Folkpartiet Liberalerna har länge kämpat och stått upp för individuella värden och mänskliga fri- och rättigheter, särskilt för HBT-personers lika värden och rätt. Detta beslut riskera nu att gravt underminera det förtroende partiet tidigare haft i dessa frågor. Vad Folkpartiet tycker finns klart och tydligt på partiets hemsida, men vad hjälper det då det lilla konservativa partiet som stavas Kristdemokraterna får lov att bestämma och diktera människors livsvillkor. Att ledningen för partiet inte kan stå upp för beslut tagna av partiets medlemmar är djupt oroväckande och rubbar förtroendet helt och hållet.

Nu är det inte bara Kristdemokraterna som är bovar i sammanhanget, utan även Centerpartiet, Moderaterna samt Folkpartiet, men det vore smakfullt att Kristdemokraterna i framtiden kunde lämna människors liv, och framför allt underliv, i fred. Än är inget formellt lagbeslut fattat och jag anser att det inte bör göras för än det finns ett fulländat förslag där också tvånget att sterilisera sig vid könsbyte och korrigering avskaffas, detta ska givetvis göras inom samma tidsram som det nu lagda förslaget har. Låt riksdagens majoritet i frågan få avgöra detta via utskottet och lämna Kristdemokraterna utanför detta beslut. Är Kristdemokraternas syn på människans värde inte mer än så här har de inte mitt förtroende att sitta i regeringsställning!

Om det nu är så att det som skrivs i media inte är hela sanningen - låt oss då alla få höra den sanna versionen.

No comments: