Saturday, June 26, 2010

SSCO inskränker valfrihet & föreningsfrihet!

I och med riksdagens avskaffandet av kårobligatoriet den 1 juli i år som innebär en ökad valfrihet för landets alla studenter samt att föreningsfriheten understryks väljer SSCO, Stockholms Studentkårers Centralorganisation, att gå rakt motsatta vägen.

Samma dag som det nationella kårobligatoriet slopas slår nya regler in för de studenter som bor i eller står i kö till studentlägenheter hos SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

För att få bo kvar i dess lägenheter eller korridorer måste man vara ansluten till en studentkår annars får man ta sitt pick å pack och flytta ut! På så sätt tvingas vi studenter att vara medlemmar i en studentkår som vi enligt riksdagen har rätten att välja bort. Detta är naturligtvis helt bisarrt! Att tvinga fram medlemskap genom att hota med hemlöshet för studenterna är maffialikt och ohederligt!

Att det dessutom minskar vår valfrihet och tillgången till studentlägenheter gör inte saken bättre. Tidigare har man kunnat samla ködagar från den dagen man fyllt 16 år utan krav på medlemskap i studentkåren - detta ändras nu till högst 90 medlemskapsfria dagar följt av krav på medlemskap i en studentkår.

Ett studentboende ska vara ens hem medan man studerar- varken före eller efter. De nya reglerna missgynnar alla oss som inte växt upp i storstäderna och som behöver några års kötid för att ha en chans på dessa städers bostadsmarknad. De nya reglerna gör att man behöver vara ansluten till en studentkår i Stockholm i minst två år innan man ens har en rimlig möjlighet att få ett boende hos SSSB, en tid då man hunnit en bra bit i sina studier och då knappt är i behov av en studentlägenhet längre.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation borde sluta ha sig själva i centrum och istället sätta oss studenter i fokus.


LÄs också: DN, Regeringen, SR

5 comments:

Anonymous said...

Hej Christoffer!

För dem som idag redan bor hos SSSB inträder egentligen inga förändringar. SSSB är en stiftelse som skapades av SSCO för att kunna erbjuda bostäder till studenter som är anslutna till organisationens medlemskårer. Det är alltså en service man har rätt till i egenskap av kårmedlem, vilket finns formulerat redan i stiftelseurkunden.

SSCO:s och Stockholmskårernas agerande i det här läget är tämligen representativt för hur studentkårernas uppdrag kommer att se ut efter kårobligatoriets avskaffade. Bakgrunden är naturligtvis det som man måste betrakta som ett tydligt besked från regeringen: Studentkårerna får högst begränsade resurser från statens sida, eftersom man förväntar sig att vi erbjuder våra medlemmar service som är värd att betala medlemsavgiften för. Det är självklart ett ganska besvärligt besked för många – studentkårernas huvuduppgift är ju i regel att syssla med utbildningsbevakning. I Stockholm har dock studentkårerna en mycket attraktiv service i form av studentbostäder, genom SSCO och SSSB. Vi fortsätter gärna att erbjuda den servicen, men tycker att det är mycket naturligt att den precis som tidigare är till för våra medlemmar: för dem som anser att den är värd att lösa medlemskap för.

När det gäller de nya reglerna för bostadskön: Det har alltid funnits en diskussion om att det tidigare systemet gynnade infödda stockholmare, eftersom erfarenheten har visat att det är just i den gruppen man ställer sig i kö från och med gymnasieåldern. De nya reglerna innebär att inflyttade och infödda studenter kommer att börja köa utifrån en mer likartad utgångspunkt. Om man vill kan man beskriva det som en utjämning av förutsättningarna. Vi är självfallet medvetna om de perspektiv du framför, men tror att fördelarna med det nya systemet kommer att överväga. Vi kommer dock att följa utvecklingen mycket noga och hela tiden utvärdera konsekvenserna av de nya reglerna – det återstår att se om vi får anledning till ytterligare förändringar åt något håll.

Med vänliga hälsningar

Nicke Grundberg
Ordförande SSCO

Christoffer Jönsson said...

Tack för svar Nicke!

Men jag förstår inte hur du kan säga att det nya kösystemet blir mer rättvist, för det är väl så du vill ha det?

Det kommer inte finnas någon möjlighet för de utanför Stockholm att bosätta sig hos er. Jag får tyvärr inte ihop den ekvationen alls!

Mvh Christoffer

Anonymous said...

Hej Christoffer,

Jag tror att det är svårt att ensidigt hävda att det ena eller andra systemet är mer eller mindre rättvist, eftersom reglerna faller ut på ett rätt så komplext vis. Vi vet dock att konsekvenserna av de tidigare reglerna generellt sett har gynnat infödda stockholmare – som har tenderat att ha långt fler ködagar än inflyttade (och framför allt internationella) studenter – samtidigt som deras utsatthet på bostadsmarknaden generellt sett är mindre. En nyantagen internationell student kommer med det nya systemet att konkurrera på samma villkor som en nyantagen stockholmare, vilket sannolikt kommer att sänka kötiderna för de mest utsatta grupperna. Med den här förändringen närmar vi oss det regelverk som exempelvis finns i Lund.

Jag vill dock uppriktigt tacka för att du framför dessa synpunkter. Som jag skrev kommer vi att utvärdera systemet kontinuerligt. Vi är synnerligen öppna för att det kan behövas ytterligare justeringar, och vi hoppas att vi i så fall kan genomföra dessa mot fonden av en minskande bostadsbrist under de närmaste åren. Det är inte helt bekvämt att i detta läge behöva väga olika studentgruppers utsatthet mot varandra.

Nicke

Christoffer Jönsson said...

Det låter bra att ni ska följa upp det nya systemet och utvärdera det. Men jag hävdar tyvärr att de nya reglerna gynnar Stockholmsbor oerhört mer än det tidigare. Själv är jag från Skåne och skulle med de nya reglerna tyvärr inte haft någon chans att bo hos er, SSSB, då man numera måste vara ansluten till en studentkår å det i en period av minst två år för att ens få en chans till bostad. Vilket bara de i Stockholm har...

Men jag hoppas att det hela reder ut sig och att det i slutändan blir bra. Bara synd om alla vars möjlighet till att studera i Stockholm försvinner. =/

Christoffer Jönsson said...
This comment has been removed by the author.