Wednesday, April 19, 2006

Gör dom det för att förändra, eller för pengarna?


Idag läste jag en artikel ur Svenska Dagbladet, visserligen var den från gårdagen. Men den handlade om att allt fler riksdagsledamöter sitter inte där för att förändra samhället, utan just för pengarna. Jag vill ställa frågan har våra riksdagsledamöter för högt arvode? På ett sätt vill jag påstå det. De är valda att förändra vårt samhälle, det är Sveriges högsta beslutande organ. Men å andra sidan skall de vara tillgängliga 365 dagar om året. Det är ett stort ansvar riksdagsledmöterna har. Jag har själv varit med en vecka i Sveriges Riksdag, och det är verkligen mycket de ska hinna med på kort tid. Det är tidiga mornar och sena kvällar. Då tycker jag på ett sätt att arvodet bör höjas. Jag tycker det är skrämmande ifall allt fler sitter där för just pengarna. Om det är på det sätter ska arvodet sänkas. Det är en svår fråga. Vad tycker du?

1 comment:

Anonymous said...

Hmm, det är en knepig balansgång som man måste lyckas gå för att hitta den perfekta lönenivån (om det nu finns en sådan). Kanske är det helt enkelt attityder som man behöver arbeta med, de som sitter i riksdagen måste veta att de representerar det svenska folket vilket är ett hedersuppdrag. För detta uppdrag mottar de en ersättning för det arbete de lägger ner och för det inkomstbortfall de får.