Wednesday, March 07, 2012

Keep up the good work Ban Ki-Moon

Tycka vad man vill om FN men jag får ge Ban Ki-Moon en fet eloge som försöker lyfta HBT-frågor trots det stora motståndet. Det är sorgligt att se hur det av många länder tas emot som något de inte ens vill vidröra med tång. Ett bevis på att kampen inte är över, det finns mycket kvar att göra!

I bland annat DN kan man läsa om hur företrädare för flera afrikanska och muslimska länder lämnar den pågående konferensen för mänskliga rättigheter då FN:s generalsekreterare i ett tal valde att prata om homosexuellas utsatthet i stora delar av världen.

Vänner, som ni märker finns det mycket kvar att göra. Framförallt handlar det om att ändra attityder och inställning till människan som en fri och levande varelse. Kampen fortsätter!

No comments: