Friday, October 22, 2010

S + Alliansen = sant

Nu har det gått några veckor sedan valen ägde rum och överenskommelser träffas både här och där. Nu senast har jag följt hur det går i Bromölla kommun, där jag är uppvuxen. Socialdemokraterna gjorde en brakförlust och gick från 51% till 39,8%. Med andra ord tappade S sin majoritet som aldrig förr brutits.

Raskt efter valet inleddes samtal för att finna stöd hos de två andra rödgröna partierna - MP och V, vilket jag finner är en naturlig lösning. Dock ställde dessa för högra krav och ingen överenskommelse träffades.

Nu senast har S kommit överens om ett valtekniskt samarbete med Allianspartierna. Detta innebär att frågorna i kommunen måste diskuteras tillsammans med Allianspartierna för att finna en överenskommelse och majoritet. Det innebär inte att S och Alliansen har en gemensam regeringsplattform, utan tvärtom, Alliansen är fortfarande i opposition men detta öppnar för bredare överenskommelser partierna i mellan.

För Alliansens del innebär det att ett oppositionsråd på halvtid inrättas som kommunens näst största parti kommer besätta - moderaterna - och att fler presidieplatser tilldelas allianspartierna.

Aldrig har den så S-dominerade och röda kommunen Bromölla varit så lite röd som den nu kommer att bli. I mina tankar fanns inte alls denna lösningen, men jag är glad för den överenskommelse som träffats partierna i mellan. Nu får Alliansen större inflytande och insyn i hur kommunen sköt.

Detta är en historisk öppning och hoppet om ett mer liberalt Bromölla väcks.

Läs: Kristianstadsbladet 21/10 , Kristianstadsbladet 20/10

No comments: