Sunday, November 09, 2008

Debatten är avslutat

Hej läsare!

Nu är miljödebatten avslutad i Mora och det gick mycket bra. Det blev knappt någon pajkastning alls och tiden gick mycket snabbt. Tid för repliker fanns knappt vilket gjorde att det kändes mer som en redovisning än debatt. Antalet åskådare i publiken var ca 300 st.


Följande ungdomsförbund deltog:

Liberala ungdomsförbundet
Centerpartiets ungdomsförbund
Moderata ungdomsförbundet
Grön ungdom
Svenska socialdemokratiska ungdomsförbundet
Ung vänster

Moderator var:

Emma Runeborg, energirådgivare Orsa/Mora Kommun

Följande frågor debatterades:

- Mycket energi och naturresurser sparas då man återvinner. Riksdagen har beslutat att brännbart avfall för hushåll ska beskattas. Beskattningen är en morot för att få människor att minska sitt avfall och återvinna.

Varför gäller inte beskattningen för industrin?

- Idag kommer ca hälften av Sveriges elproduktion från kärnkraft. De kärnkraftverk vi har i Sverige kommer att kunna producera el till slutet av 2020 innan de måste läggas ner. Vissa menar att kärnkraft producerar klimatneutral el, medan andra anser att kärnkraften är osäker då man måste bryta uran och då vi inte vet hur vi ska förvara avfallet som är mycket farligt.

Vill ditt parti utveckla eller avveckla kärnkraften efter 2020?

- EU har tagit beslut att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till år 2020. För att nå detta mål behöver vissa länder minska mer eller mindre i förhållande till nuläget.

Hur mycket tycker ni att Sverige ska minska sina utsläpp med?

- Många människor vill handla klimatsmart, men det är ofta svårt eftersom man inte vet hur maten är odlad eller transporterad eller hur grejen man ska köpa är tillverkad.

Hur jobbar ditt parti för att mat och saker ska bli klimatmärkta?

- Nästa år i Köpenhamn är det dags för nästa stora klimatmöte. 2005 skrev nästan alla länder i världen under Kyotoavtalet för att minska sina koldioxidutsläpp. Nu går snart avtalet ut och måste man komma överens om ett nytt avtal. USA skrev inte under förra gången.

Är det viktigt att USA skriver under, hur får vi i så fall med dem?

- Många menar att utvecklingsländernas koldioxidutsläpp måste begränsas. Utvecklingen i många fattiga länder går fort, i Kina köps 20 000 bilar om dagen och man bygger 3 kolkraftverk om dagen. I verkligheten släpper vi i Sverige ut 6 ton koldioxid/pers och år, USA 20 ton och tex. Kina och Indien 2 ton. Hur tycker du att vi ska möta den här utmaningen med tanke på klimathot och förstörda ekosystem?

- Som ung människa idag kan man bli både arg, rädd och trött när man tänker på klimathotet. Att dessutom fattiga människor i andra länder antagligen drabbas hårdast när temperaturen stiger gör det ännu värre. Det är lätt att känna sig maktlös och att det vi gör här inte betyder något.

Vad är ditt tips till alla oss här hur vi ska lösa problemet? Hur gör man mest skillnad för en bättre värld?


Mvh Christoffer

2 comments:

THSutbildning2008 said...

Varför gäller inte beskattningen för industrin?

- Idag kommer ca hälften av Sveriges elproduktion från kärnkraft...

Frågan som är ställd besvaras faktiskt inte. I värsta fall kan man få det till att resonemang att förbrukat kärnbränsle är så otroligt dyrt att hantera att en rimlig skatt (under 100% av vinsten) aldrig kunde räcka, men jag tror inte att det är det som avses...

Förtydligande!

Christoffer Jönsson said...

Jag har bara lagt in frågorna med ingresstext så som jag fick dem innan debatten. ;)