Thursday, March 15, 2007

Geotermisk energi, jordens energi!


Den så kallade geotermiska energin är värme som kommer från jordens inre och lagras i berggrunden, den finns alltså rakt under våra fötter! Runt om i världen, främst i Europa, genomförs olika projekt för att ta tillvara på den geotermiska energin och därmed använda den till uppvärmning och elektricitet. Även i Sverige, Mora, kommer ett projekt att genomföras då finansieringen är klar. Den energi man kommer att utvinna ur det varma vattnet som flödar i berggrunden under Mora kommer att kunna förse hela Mora med elektricitet och uppvärmning. Vissa platser är mer lämpade än andra till att utvinna geotermisk energi. Mora i detta fall är en unik plats, det finns nämligen en djup sprick i bergrunden och det innebär att man inte behöver borra så värst långt för att nå det varma vattnet.

Troligtvis är jordens inre en del av framtidens energikällor. Liksom solen tror jag att jordens inre kan tillföra oändligt med energi. Varför inte ta vara på den naturliga energin som redan finns istället för att skapa smutsig energi som förpestar vår miljö. Jag ställer mig mycket positiv till projekt som dessa! Det behövs större satsningar på miljö- och energiforskning för att finna fler miljövänliga energikällor så att vi kan garantera en trygg och miljövänlig framtid för våra nästkommande generationer. Oftast är det ekonomin som sätter käppar i hjulen. Själv anser jag att staten bör visa större intresse än vad de redan gör och därmed skjuta till mer pengar åt energi-, miljö- och klimatforskningen.

Vi alla behövs, inte bara staten, för att sakta kunna vända den negativa trend som pågått sedan industrialiseringens genombrott. Det är vår miljö och vårt klimat som vi tillsammans måste värna om i vår globala värld. Det är dags att arbeta tillsammans, för utan en stabil miljö och ett friskt klimat kan ingen människa existera!

1 comment:

Bimbo Boy said...

Hej! Jag äger bloggklubben på QX och alla länkar där kommer att tas bort. Jag och min vän har precis startat en hemsida för HBT-bloggare som kommer att ge fler läsare av medlemmarna bloggar! Lägg gärna upp din blogg där istället: http://www.gaybloggar.se